Uitspraak beroepscollege over Jonge Duiven Club (JDC)

Sportvrienden,

Korte inhoud van de zaak:
Op 2 augustus vond in de Cantharel te Apeldoorn een hoorzitting plaats over het beroep van de Jonge Duiven Club (in oprichting) tegen de uitspraak van de Tucht- en Geschillen Commissie  (TGC Afdeling 8/9) . Dit beroep gaat over het besluit van de TGC dat de JDC i.o. geen wedvluchten mag organiseren voorafgaand aan de G-vluchten.


Namens de JDC i.o. waren ter zitting aanwezig de heren F. Ebben en G. Krab en namens het bestuur van Afdeling 8 Gelders Overijsselse Unie de heren J. van Gent en B. Scherpenzeel.
 
Uitspraak:
Als bestuur ontvingen wij onlangs een schrijven van het Beroepscollege waarin zij het volgende meedeelde (citaat): ‘Ter zitting zijn noch feiten en/of omstandigheden naar voren gebracht die een andere dan navolgende uitspraak zou kunnen rechtvaardigen’. Het College bevestigde de uitspraak van de Tucht- en Geschillencommissie van 23 mei 2011 en verklaarde het ingestelde beroep ongegrond.
 
Dossier:
Het volledige dossier vindt u hier.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 21 augustus 2011 om 16:35 uur

Scroll naar boven