Teletekstvermeldingen en correcte uitslag

Sportvrienden,

Zoals we allemaal weten is voor de meesten van ons een TT-vermelding een hoogtepunt in de duivensport. Een foutje in de vermelding op TT leidt dan ook meestal tot grote teleurstelling bij degene die dit treft. En terecht. Als afdelingsbestuur worden we daarop dan ook terecht aangesproken. Maar in veel gevallen (in de meeste zelfs) is zo’n fout terug te voeren op nalatigheid of vergissingen van anderen zoals verenigingsfunctionarissen of meldposten, en hebben wij als afdelingsbestuur geen rechtstreekse invloed op zo’n vergissing of nalatigheid.

We doen daarom een dringend beroep op alle verenigingsfunctionarissen, meldposten en anderen die gegevens aanleveren die van belang zijn voor TT-vermeldingen om deze gegevens juist en op tijd aan de betreffende instanties door te geven. Op deze manier kunnen we er allen aan bijdragen dat foutieve TT-vermeldingen in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen en degene die het verdienen ook terecht vermeld worden.

Waar onder andere fouten worden gemaakt, is bij het insturen van de D- en W-bestanden. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor teletekst, maar ook voor de uitslag. Hieronder vindt u een aantal punten waardoor u de kans op eventuele fouten verkleint.

  • Zorg dat het D-bestand tijdig binnen is. Dit moet  gebeuren op de avond van inkorven doch uiterlijk de dag erna vóór 8.00 uur.
  • Controleer na het versturen van het D-bestand de bevestingsmail. Hierin staan eventuele fouten en kunt u tevens controleren of het aantal duiven voor de verschillende niveau’s kloppen. Tevens kunt u op de site van Compuclub de lijst met ontbrekende D-bestanden vinden. Staat uw vereniging er nog tussen dan is er waarschijnlijk wat misgegaan bij het insturen van het D-bestand.
  • Zorg bij het insturen van het D-bestand er altijd voor dat alle gegevens juist zijn, want uit het W-bestand worden alleen de tijden overgenomen.
  • Zorg dat het W-bestand tijdig binnen is. Na het afslaan dient het W-bestand (=Wedvlucht-bestand) vóór 24.00 uur verzonden te worden.
  • Controleer na het versturen of de duiven juist in de voorlopige uitslag opgenomen zijn.

Indien u de bovenstaande zaken in acht neemt, is de kans klein dat er een onjuistheden in de uitslag of teletekstvermeldingen ontstaan. Mocht er onverhoopt toch wat niet lukken, breng de afdeling op de hoogte door een mail naar het secretariaat te sturen. Daarmee worden zowel de concoursleider van de afdeling, als de secretaris op de hoogte gebracht.

Nu de jonge duiven vluchten voor de deur staan, is het ook belangrijk om de volgende zaken geregeld te hebben:

  • Zorg dat de NPO ledenadministratie klopt en dat de coördinaten bij alle spelende leden zijn toegevoegd. Dit dient tenminste twee dagen voor het inkorven geheel rond te zijn, want anders is de kans groot dat de liefhebber niet in de uitslag opgenomen kan worden.
  • Zorg dat liefhebbers die met jonge duiven begint te spelen een hoklijst heeft ingeleverd en maak dit bekend bij de afdeling.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 1 juli 2013 om 20:20 uur

Scroll naar boven