Start vliegseizoen 2021

 Sportvrienden,

Woensdag 25 maart hebben wij van de NPO in een overleg vernomen dat per 1 april in België, Frankrijk en Duitsland gelost mag worden. Daarop is besloten dat Nederland op 3 april kan starten met een trainingsvlucht zoals op die datum gepland (zie vliegprogramma rechts boven in het startscherm van deze site) en op 10 april met de eerste wedvlucht V14.

Uiteraard met in achtneming van de avondklok en volgens het protocol 1.1. Het wel of niet starten is bij de afdelingen neergelegd echter de verwachting van de Covid 19 werkgroep is dat de avondklok nog tot eind april in stand zal blijven, vandaar het advies van de NPO om 3 april van start te gaan.

Tijdens de controles van de verenigingen op 26 en 27 maart heeft het bestuur geïnventariseerd of de verenigingen wilden en konden starten. Dat was bij de grote meerderheid het geval. Om een en ander mogelijk te maken zijn de ophaalroutes aangepast, zodat iedereen om 22:00 uur thuis kan zijn. Deze ophaalroutes zijn als bijlage bij dit bericht toegevoegd.

Voor de mensen die in de loodsen overladen ligt er in de loods een werkgeversverklaring en een eigenverklaring gereed. Deze moet alleen door de loodsbaas voorzien worden van de relevante gegevens zoals naam, datum en handtekening.

Wij vertrouwen erop dat de verenigingen zolang de avondklok duurt het inkorven van de duiven kunnen regelen en een oplossing vinden voor eventuele problemen die ze ondervinden. Het bestuur wenst iedereen een goed en sportief seizoen 2021 toe!

Bijlagen:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 29 maart 2021 om 18:33 uur

Scroll naar boven