Resultaten oproep WOWD m.b.t. paramyxo-uitbraken

In oktober 2009 werd vernomen dat op meerdere plaatsen in het land paramyxo zou zijn geconstateerd bij duiven die eerder dat jaar geënt waren. Aangezien dit ongewoon was hebben we enkele weken geleden een bericht geplaatst in de duivenbladen waarin we liefhebbers die dit overkomen was opriepen een kopie van hun entverklaring naar de WOWD te sturen. Aan de liefhebbers werd gevraagd op de entverklaring aan te geven bij hoeveel van deze duiven paramyxo geconstateerd was en wanneer de paramyxo geconstateerd werd. Ook werd gevraagd om, als het jonge duiven betrof en er op meerdere data geënt was, alle entverklaringen mee te sturen.

In november zijn er 26 entverklaringen van getroffen liefhebbers bij ons binnen gekomen. De reacties kwamen uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Dit was ook het gebied waarvan wij vernomen hadden waar de meeste uitbraken zouden zijn. Opvallend was dat op alle hokken met serieuze problemen de duiven geënt waren door dezelfde dierenarts. Om de invloed van deze dierenarts uit te sluiten is er nog gebeld met een liefhebber binnen het gebied waarvan bekend was dat zijn duiven ook paramyxo gehad hadden, maar die geen entverklaring had ingestuurd. Aangezien bij deze liefhebber een dierenarts van een andere praktijk geënt had, lijkt het er op dat de dierenarts niet van invloed is geweest op de resultaten.

De ontvangen entverklaringen hadden bijna allemaal betrekking op duiven die geënt waren met de entstoffen Colombovac PMV en Colombovac PMV-POX. Het waren bijna allemaal jonge duiven die ziek werden. Bij één liefhebber werd ook een klein aantal oude duiven ziek. Op alle hokken waar geënt was met Colombovac PMV of Colombovac PMV-POX ging het om grote percentages duiven die ziek werden. Dit percentage liep bij sommige hokken op tot zo’n 80%. Er werd slechts één kleine doorbraak gemeld door een liefhebber waarvan de duiven geënt waren met Nobilis Paramyxo P201. Op dit hok kregen twee van de bijna 90 geënte jonge duiven paramyxo nadat een aantal bijgehaalde en niet geënte jonge duiven waren bijgeplaatst die al paramyxo bleken te hebben.

Opvallend was dat op 1 hok er met 6 weken verschil jonge duiven waren geënt met respectievelijk Colombovac PMV-POX (36 stuks) en Nobilis Paramyxo P201 (14 stuks). Van de met Colombovac geënte duiven kreeg de helft paramyxo terwijl er van de met Nobilis geënte duiven er geen één paramyxo kreeg.

Op basis van de verkregen gegevens kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

  1. Een eenmalige enting met Colombovac PMV of Colombovac PMV-POX biedt onvoldoende bescherming tegen het paramyxovirus dat dit najaar in het noorden van het land aanwezig was. Ook bij de paramyxo uitbraak bij de Dutch Open in 2008 was er in eerste instantie geënt met Colombovac. Bloedonderzoek door de overheid wees toen uit dat de duiven geen of weinig antistoffen tegen paramyxo hadden opgebouwd. 
  2. Er zijn geen aanwijzingen dat een bepaalde bewaarmethode of een bepaalde dierenarts een rol heeft gespeeld bij de doorbraken van paramyxo in het noorden van het land.
  3. Nobilis Paramyxo P201 lijkt betere bescherming te bieden na een eenmalige enting dan de twee Colombovac entstoffen.

WOWD

Bijgewerkt op 5 januari 2010 om 19:40 uur

Scroll naar boven