Reactie n.a.v. NPO vergadering 10-11-2018

Sportvrienden,

Na de NPO vergadering van zaterdag blijken een aantal onduidelijkheden te zijn. Deze willen wij u verduidelijken.

Nationaal vliegprogramma, versus nationale kampioenschappen. Een nationaal vliegprogramma staat los van de huidige nationale kampioenschappen. In de algemene ledenvergadering is door afdeling 8 voor het eigen vliegprogramma gestemd. Bijna 70% van alle leden van onze afdeling heeft voor het vliegprogramma van de afdeling gestemd. Tijdens de 4 bijeenkomsten in de vlieggebieden kwam naar voren dat liefhebbers alléén een nationaal vliegprogramma wensen als alle omstandigheden in heel Nederland gelijk zijn. Hier kunnen we met elkaar naar toewerken, maar is niet te realiseren voor het jaar 2019. Afdelingen functioneren niet gelijk.

 

Omdat de afdelingen autonoom kunnen fungeren voelen wij ons ook als afgevaardigden hiervoor verantwoordelijk om uw mening en stem duidelijk te maken. Hierbij worden wij ondersteund door statuten en reglementen. Er is vanaf dit jaar ook een vertegenwoordiging vanuit de secties in de NPO ledenraad. Alleen t.a.v. het vliegprogramma kunnen zij voorstellen indienen bij de NPO. De NPO beslist uiteindelijk over het totale programma. Kortom afdelingen worden verweten dat zij macht willen behouden. Maar de NPO heeft reglementair met de secties en platformen 12 stemmen. Over macht gesproken!

Ofwel het NPO bestuur is in overtreding met de regels. Sturen stukken 1 week voor de vergadering toe. Hierdoor worden jullie als leden niet meer in de gelegenheid gesteld om jullie mening kenbaar te maken.

We zullen nu met alle liefhebbers in alle afdelingen een vuist moeten maken als we in de toekomst nog inspraak willen behouden in het vliegprogramma.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 14 november 2018 om 21:41 uur

Scroll naar boven