Procedure hoklijsten en entingbewijzen 2017

Sportvrienden,

Bij deze ontvangt u de procedure hoklijsten en entingbewijzen 2017. Wijzigingen zijn in het rood aangegeven.

1. Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten. Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door Bestuur N.P.O. gestelde eisen.

2. Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het basislid.

3. De registratie geschiedt door vermelding van de nationaliteit, het jaartal, het volledig ringnummer, kleur en geslacht.

4. De hoklijsten worden jaarlijks veertien dagen vóór aanvang van het vliegseizoen in drievoud ingeleverd bij Bestuur Basisvereniging. ( Dit betekent dit jaar uiterlijk donderdag 23 maart )

5. Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de ontvangen hoklijsten ieder jaar vóór aanvang van het vliegseizoen in het bezit is van de secretaris van de Regio. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basislid.

6. Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen.

7. Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen en tekent de hoklijst voor akkoord.

8. Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de “Entverplichting” tegen paramyxo ingeënt.

9. Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de entingbewijzen en verstrekt een kopie van de entingbewijzen aan Bestuur Basisvereniging.

10. Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig entbewijs aanwezig is.

11. Bestuur Basisvereniging geeft op een uitdraai van het ledenbestand (*) aan van welke liefhebbers een hoklijst en entinglijst is ontvangen en stuurt deze uiterlijk dinsdag 28 maart met de hoklijsten naar de regiosecretaris. Belangrijk daarbij is dat de ledenlijst ook een kolom met coördinaten bevat (hieronder een voorbeeld). Tevens is het ook belangrijk dat een digitale lijst verzonden wordt naar de regiosecretaris en bestuurslid afdeling 8 GOU R. den Dulk (r.den.dulk@afdeling8gou.nl of wedvluchten@afdeling8gou.nl). Op de afdelingssite wordt bijgehouden welke verenigingen aan de verplichtingen hebben voldaan. Het is misschien overbodig om te vermelden, maar zonder een hoklijst en entinglijst kan niet aan de wedvluchten deelgenomen worden.

Ver. /Comb. LidNummer Achternaam Voornaam Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Lat Long Entlijst Hoklijst
03001111 Duif G. Dofferstraat 14 5555 XX Duiven 55555.5 60000.0 Ja/nee Ja/nee

12. Het afdeling- en regiobestuur controleren steekproefsgewijs of de hoklijsten juist zijn ingevuld. Ook controleert zij of, van de op de uitdraai aangetekende liefhebbers, een hoklijst aanwezig is.

De punten 1 t/m 10 zijn conform Artikel 12 van het ‘Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole N.P.O.’ met één verschil (t.a.v. punt 5), dat binnen Afdeling 8 is afgesproken, dat de hoklijsten naar de secretaris van de betreffende Regio gaan.

(*) Die uitdraai is via de ledenadministratie op de NPO-site te maken. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met F. Jacobs.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Verenigingen in het groen hebben aan de verplichtingen voldaan.
 

Ver.nr. Plaats Regio Kring   Ver.nr. Plaats Regio Kring      
0734 ’t Harde 1 1   0729 Ede 3 1   X Vereniging heeft aan de verplichting voldaan
0735 Elburg 1 1   0731 Ede 3 1  
0736 ’t Harde 1 1   0732 Ede 3 1  
0757 Hattemerbroek 1 1   0768 Bennekom 3 1  
0758 Oldebroek 1 1   0771 Wageningen 3 1   X Vereniging heeft aan de verplichtingen voldaan, maar heeft 1 of meer leden met een coördinaat welke geen hoklijst of entlijst heeft ingeleverd
0759 Oosterwolde 1 1   1061 Ederveen 3 1  
0760 Wezep 1 1   0933 Beneden-Leeuwen 3 2  
0761 Wezep 1 1   1000 Elst(U) 3 2  
0767 Wezep 1 1   1002 Elst(U) 3 2   X Vereniging heeft nog niet aan de verplichtingen voldaan
0404 Genemuiden 1 2   1015 Ochten 3 2  
0410 Kampen 1 2   1023 Ingen 3 2  
0411 Kampen 1 2   1028 Rhenen 3 2  
0430 Wilsum 1 2   0828 Dodewaard 3 3      
0742 Harderwijk 1 3   0846 Heteren 3 3      
0743 Harderwijk 1 3   0853 Renkum 3 3      
0754 Hulshorst 1 3   0865 Zetten 3 3      
0755 Nunspeet 1 3   0906 Druten 3 3      
0756 Nunspeet 1 3   1021 Opheusden 3 3      
0405 Hattem 2 4   0718 Eerbeek 4 1      
0424 Zwolle 2 4   0772 Zutphen 4 1      
0744 Heerde 2 4                
0745 Heerde 2 4   0777 Zutphen 4 1      
0747 Wapenveld 2 4   0803 Giesbeek 4 1      
0748 Wapenveld 2 4   0829 Doesburg 4 1      
0753 Elspeet 2 4   0857 Dieren 4 1      
0422 Wijhe 2 5   0804 Arnhem 4 2      
0704 Heino 2 5                
0714 Bathmen 2 5   0809 Arnhem 4 2      
0722 Deventer 2 5   0813 Elst 4 2      
0727 Deventer 2 5   0837 Duiven-Westervoort 4 2      
0765 Raalte 2 5   0849 Huissen 4 2      
0702 Apeldoorn 2 6                
0703 Apeldoorn 2 6   0859 Rheden 4 2      
0706 Apeldoorn 2 6   0860 Velp 4 2      
0709 Apeldoorn 2 6   0814 Doornenburg 4 3      
0710 Apeldoorn 2 6   0815 Haalderen 4 3      
0738 Vaassen 2 6   0901 Weurt 4 3      
0766 Twello 2 6   0911 Groesbeek 4 3      
          0915 Millingen a/d Rijn 4 3      
          0922 Nijmegen 4 3      
          0924 Nijmegen 4 3      
          0925 Nijmegen 4 3      
          0931 Nijmegen 4 3      
          0936 Alverna 4 3      
          0937 Wijchen 4 3      

Lijst van leden met coördinaten, maar hebben geen hoklijst ingeleverd

Noord-West Noord-Oost Zuid 3 Zuid 4
0751-0391,0754-9081,0754-9154 0745-0029,0745-0171,0745-0711 ,0853-9271 0814-0002,0814-0006,0814-0007
0743-0074,0743-0391 0424-0973,0424-1456 1000-0553,1000-0669,1000-0791  
0735-0047,0735-0241,0735-0446 0405-0334,0405-0393,0405-0563 0731-0131 0813-0504,0813-0873,
  0405-0713,0405-1190   0911-0512,0911-0903
0404-0667,0404-1026 0706-0305 0846-0657,0846-9193 0777-0250,0777-0284,0777-0349
0430-0055,0430-0519,0430-0560 0748-0045,0748-0569 0768-0697 0777-0357
0430-0624   0828-0063 0931-9054
0734-0001,0734-0892 0702-0408,0702-1161,0702-1195 0729-0001,0729-0078,0729-0287 0772-0791,0772-0804,0772-0880
  0422-0399 0729-0311,0729-0353,0729-0396 0772-1109,0772-1133,0772-9102
0755-0621,0755-0663,0755-1443 0704-0332 0729-0647,0729-0680,0729-0868 0924-0252,0924-0317
0755-1308 0709-0544,0709-0551,0709-1271 0729-0876 0815-9195
  0766-9184 1023-0623,1023-1149 0857-0340,0857-0820.
  0744-0572,0744-0637,0744-0645 1028-0168 0925-0321,0925-0491,0925-0914
  0714-0001,0714-0195 1002-0241,1002-0275 0925-0949
  0710-1056    
    0933-0028  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Lijst van leden met coördinaten, maar hebben geen entlijst ingeleverd

Noord-West Noord-Oost Zuid 3 Zuid 4
0759-0002 0745–0029,0745-0171,0745-0231 0853-9271 0901-0115,0901-0557
0754,0391,0754-9081,0754-9154 0745–0509,0745-0711 1000-0553,1000-0669,1000-0791 0814-0002,0814-0006,0814-0007
0756-0969 0424-0299,0424-0973,0424-1120 0731-0131,0731-0409,0731-0591 0849-0008,0849-0055,0849-0101
0743-0021,0743-0074,0743-0099 0424-1146,04241456,0424-1596 0865-0723,0865-0731 0849-0128,0849-0372,0849-0730
0743-0391 0405-0334,0405-0393,0405-0563 0846-0657,0846-9193 0849-0969,0849-9046
0735-0047,0735-0241,0735-0446 0405-0713,0405-1190 0768-0697 0936-0001
0736-0466 0706-0305 0828-0063  
    1021-0171,1021-0197,1021-0332 0813-0172,0813-0504,0813-0873
0404-0667,0404-1026,0404-1042 0702-0408,0702-1165,0702-1195 0729-0001,0729-0078,0729-0287 0813-1411,0813-9091
0430-0055,0430-0519,0430-0560 0702-1268,0702-1311 0729-0311,0729-0353,0729-0396 0922-0001,0922-0034
0430-0624 0422-0399,0422-0500 0728-0647,0729-0680,0729-0868 ,0915-0231
  0704-0332 0729-0876 0911-0245,0911-0512,0911-0903
0734-0001,0734-0892 0709-0039,0709-0551,0709-1271 1023-0623,1023-1149 0911-0946
  0748-0046,0748-0569 1028-0168,1028-0184,1028-0931 0859-0011,0859-0282
0755-0621,0755-0663,0755-1243 0766-0461,0766-0533,0766-0649 1028-0966 0777-0250,0777-0284,0777-0349
0755-1308 0766-0690,0766-0967,0766-1237 1002-0241,1002-0275 0777-0357
0757-0334,0757-0539,0757-0580 0766-9117,0766-9184   0931-9054
  0744-0572,0744-0637,0744-0645 0993-0028 0772-0791,0772-0804,0772-0880
  0714-0195   0772-1109,0772-1133,0772-9102
  0710-1056   0924-0252,0924-0317
  0703-0193   0815-9195
      0857-0340,0857-0820
      0925-0321,0925-0421,0925-0491
      0925-0914,0925-0949

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Bijgewerkt op 7 maart 2017 om 22:32 uur

Scroll naar boven