Procedure hoklijsten en entbewijzen 2013

Sportvrienden,

Om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen rond het inleveren van de hoklijst en het entbewijs heeft het afdelingsbestuur gemeend dit in onderstaande procedure vast te leggen.

1. Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten. Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door Bestuur N.P.O. gestelde eisen.

2. Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het basislid.

3. De registratie geschiedt door vermelding van de nationaliteit, het jaartal, het volledig ringnummer, kleur en geslacht.

4. De hoklijsten worden jaarlijks veertien dagen vóór aanvang van het vliegseizoen in drievoud ingeleverd bij Bestuur Basisvereniging. (Dit betekent dit jaar uiterlijk vrijdag 29 maart.)

5. Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de ontvangen hoklijsten ieder jaar vóór aanvang van het vliegseizoen in het bezit is van de secretaris van de Regio. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basislid.

6. Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen.

7. Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen en tekent de hoklijst voor akkoord.

8. Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de “Entverplichting” tegen paramyxo ingeënt.

9. Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de entbewijzen en verstrekt een kopie van de entbewijzen aan Bestuur Basisvereniging.

10. Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig entbewijs aanwezig is.

11. Bestuur Basisvereniging geeft op een uitdraai van het ledenbestand (*) aan van welke liefhebbers een hoklijst is ontvangen en stuurt deze uiterlijk dinsdag 2 april met de hoklijsten naar de regiosecretaris. Belangrijk daarbij is dat de ledenlijst ook een kolom met coördinaten bevat. Bij voorkeur wordt de lijst, waarop aangegeven is wie de hoklijsten ingeleverd hebben, ook digitaal verzonden naar de regiosecretaris en bestuurslid afdeling 8 GOU R. den Dulk ().

12. Het regiobestuur controleert steekproefsgewijs of de hoklijsten juist zijn ingevuld. Ook controleert zij of, van de op de uitdraai aangetekende liefhebbers, een hoklijst aanwezig is.

13. De regiosecretaris geeft aan bestuurslid R. den Dulk () uiterlijk donderdag 11 april via de mail de namen door van hen, die wel een coördinaat hebben, doch geen hoklijst hebben ingeleverd. De regiosecretaris ontvangt hiervoor nog een formulier. Indien de verenigingen ook een digitale versie gestuurd hebben naar zowel de regiosecretaris als bestuurslid R. den Dulk dan hoeft deze vereniging niet op de lijst vermeld te worden.

De punten 1 t/m 10 zijn conform Artikel 12 van het ‘Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole N.P.O.’ met één verschil (t.a.v. punt 5), dat binnen Afdeling 8 is afgesproken, dat de hoklijsten naar de secretaris van de betreffende Regio gaan.

(*) Die uitdraai is via de ledenadministratie op de NPO-site te maken. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de secretaris Frank Jacobs.

Bijlage: Entformulier paramyxoinfectie

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 10 maart 2013 om 8:17 uur

Scroll naar boven