Procedure hoklijsten: Consequenties voor niet inleveren hoklijst

Sportvrienden,

Afgelopen voorjaar hebben alle verenigingen de procedure “Hoklijsten en Entbewijzen” ontvangen. Middels deze procedure is wederom extra aandacht besteed aan de controle van het inleveren van de hoklijsten. Aangezien vele verenigingen niet volgens de procedure de hoklijsten hadden ingeleverd, vergde het veel extra tijd om de juiste gegevens boven water te krijgen.

Naar aanleiding van de controle bleken er verschillende liefhebbers te zijn die wel beschikken over een coördinaat, maar geen hoklijst hebben ingeleverd. Van deze liefhebbers zullen de lidnummers aan Compuclub doorgegeven worden, zodat ze niet meer geklasseerd worden. Hieronder vindt u een lijst met de betreffende lidnummers. Aangezien er natuurlijk fouten bij de controle ingeslopen kunnen zijn, willen we jullie als verenigingsbestuur vragen om te controleren of er geen verkeerde lidnummers tussen staan. Bij geen tegenbericht zullen op woensdag 12 juni de coördinaten van de gemelde lidnummers aan Compuclub doorgegeven worden.

Wij verzoeken u met klem om goed nota te nemen van deze brief en we rekenen, voor zover van toepassing, op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Liefhebbers met een coördinaat die geen hoklijst ingeleverd hebben.
Regio Noord Regio Zuid 3 Regio Zuid 4
  07370338   07770284
04050873 07370354 07290302 07770349
04050881 07370702 07290388 08030271
04091091 07380226   08130296
04091164     08130831
04110630 07380978 07290825 08131127
04110842 07389127 07310131 08131330
04110851 07420630 07310239 08520902
04250039 07420851   08580564
04250667 07421261 07321068 08590851
  07421694 07680131  
04250951 07430749 07680317 09220166
  07440106   09150843
  07440475 08460071 09151130
07021292 07440637 08460657  
07029113 07440793 08530965  
  07450461 08539255  
  07479039 09060083  
07140233 07530330 09060458  
  07540643 09330401  
  07550116 09330761  
07220676 07550914    
07270194 07551561    
  07560691 10230186  
  07580818 10280966  
07279158 07590072 10610211  
    10610513  
  07600426    
07350438      
07360750      
       
       

Bijgewerkt op 5 juni 2013 om 21:20 uur

Scroll naar boven