Procedure hok- en entlijsten, verenigingsverklaring paramixo & voorbereidingen inkorflokalen

Geachte verenigingsbesturen, sportvrienden,

Ondanks dat wij niet weten of en wanneer wij met de vluchten kunnen aanvangen, dienen toch alle voorbereidingen getroffen te worden. Derhalve ontvangt u hierbij de brief matrix hok- en entlijsten en de verenigingsverklaring m.b.t. de paramixo enting die in alle duivenwagens aanwezig moet zijn.

Wat betreft de hok- en entlijsten is er sprake van een digitale koppeling en aanlevering van deze documenten. Echter deze ontwikkeling is nog niet toepasbaar, vandaar dat wij nu dezelfde methode van voorgaande jaren gebruiken.

De genoemde documenten dienen uiterlijk 27 maart 2021 bij de afdeling binnen te zijn. De adressen vind u in het schrijven. Wij begrijpen dat door de coronamaatregelen u de controle van de hok- en entlijsten niet centraal in uw verenigingsgebouw kunt organiseren, maar vertrouwen erop dat u een passende oplossing kunt vinden.

Inkorven onder corona maatregelen

De werkgroep Covid-19 van de NPO heeft i.o. met de vertegenwoordigers van de afdelingen gekeken volgens welk protocol er eventueel ingekorfd kan worden wanneer de maatregelen door de overheid versoepeld worden. De conclusie is dat wanneer de lokalen voldoen aan de voorwaarden van het protocol 1.0 van vorig jaar, dit voldoet.

Echter wordt er gekeken of het mogelijk is dit protocol voor 2021 aan te passen, zodat er wat meer ruimte ontstaat. Nu is het nog niet zover. de afdelingsbesturen zullen, evenals vorig jaar weer, voordat met de vluchten kan worden begonnen de lokalen moeten inspecteren.

Wij vragen dan ook van de verenigingen er voor te zorgen dat wanneer het protocol openbaar gemaakt wordt de lokalen dienovereenkomstig zijn ingericht, zodat inspectie ook snel kan plaatsvinden.

Bijlagen:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 2 maart 2021 om 19:08 uur

Scroll naar boven