Oproep Algemene Ledenvergadering 6 november 2018

Sportvrienden,

Hierbij willen wij alle verenigingen binnen onze afdeling herinneren aan de Algemene Ledenvergadering van 6 november a.s.

Wij gaan er als afdelingsbestuur vanuit dat de verenigingen de onderwerpen van de agenda met hun leden besproken hebben tijdens een ledenvergadering. Alle besturen en leden van verenigingen zullen dan ook begrijpen dat er belangrijke besluiten moeten worden genomen in verband met de toekomst van onze duivensport.

Zo zullen er zaken in stemming worden gebracht als wijzigingen van statuten en reglementen, wedvluchtprogramma afdeling, voorstellen verenigingen, voorstel wijzigingen kampioenschappen.

Wij verzoeken dan ook alle verenigingen aanwezig te zijn en als kiesmannen namens uw leden van de  vereniging uw stem te komen uitbrengen bij besluiten van een aantal zeer belangrijke zaken, zodat wij als afdelingsbestuur uw stem kunnen uitbrengen op de Ledenraadsvergadering van de NPO op 10 november.

Wij willen u er op wijzen, dat als de kiesman van uw vereniging om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn de vereniging een ieder ander lid mag machtigen om de stem van de vereniging uit te brengen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 2 november 2018 om 13:23 uur

Scroll naar boven