Ontwikkeling meldsysteem

Sportvrienden,

In de afgelopen maanden is bekeken of er een meldprogramma in de markt is dat in onze website kon worden geïntegreerd. Dat bleek niet voorhanden te zijn op de manier die wij in gedachten hadden. Daarna is gekeken naar het gebruik van bestaande meldsystemen bij derden. Daar ontbrak het naar ons idee aan functionaliteit. Uiteindelijk heeft het ons doen besluiten om zélf een meldsysteem te bouwen.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

a) Het via internet kunnen melden van vroege duiven op specifieke vluchten. (*1)
b) Het gemak waarmee een melding kan worden ingevoerd.
c) Het tonen van een dynamische tussenstand.

Wij hopen in die opzet te zijn geslaagd. Ook hopen wij vóór de eerste echte meldvlucht met uw hulp nog wel een kort testtraject uit te kunnen voeren. Het is voor ons immers ook nieuw. Als u het leuk lijkt om daar aan deel te nemen dan horen wij dat graag.

Voor nu is het van belang dat iedere vereniging gegevens aanlevert van de beoogde verenigingsmeldpost. Eventueel mag u een tweede melder aanwijzen. Wilt u daarom de volgende gegevens aan ons doorgeven: (gaarne per email naar de webmaster)

1) Volledige naam van de melder.
2) Emailadres van de melder.
3) Lidnummer van de melder. (geen combinatienummers)
4) Verenigingsnaam.
5) Verenigingsplaats.
6) Verenigingsnummer.
7) Wel/geen interesse voor deelname aan test.

Op basis van het lidnummer wordt toegang verleend om een melding door te geven via het Meldformulier op de website. U ontvangt daarvoor binnenkort uw toegangsgegevens. Op dit moment is er nog geen menustructuur voor het meldsysteem maar binnenkort kunt u de eerste opzet zien.

Tot slot komt er uiteraard nog een korte instructie over de werking van het nieuwe meldsysteem. De tijd begint zo langzamerhand te dringen dus wij willen u dringend verzoeken om bovengenoemde gegevens uiterlijk op 17 april 2011 door te geven. Dan kunnen wij verder met de inrichting. Alvast hartelijk dank.

(*1) Het gaat om de vluchten: M19,M24,M26,M28,E21,E23,E27,E29,J34,J35.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 12 april 2011 om 7:11 uur

Scroll naar boven