NPO informatie over het keuren van klokken

Sportvrienden,

Door de NPO is aanvullende informatie verstrekt inzake het keuren van klokken. Belangrijk is dat de keuringen uiterlijk 1 maart gereed moeten zijn.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Afdeling 8 GOU.

 

Keuring Mechanische klokken en Elektronische Constateer Systemen

 

Algemeen

Inmiddels is de nodige te doen geweest over de keuringen van de systemen. Het bureau NPO heeft zijn best gedaan een duidelijke positie in deze in te nemen (zie publicatie (Historie  en toekomst ECS). Er is behoefte aan aanvullende instructies

 

Richtlijnen

 

Mechanische klokken

De mechanische klokken dienen allemaal voor het seizoen 2011 gekeurd te zijn. Dwz dat de afdelingsklokkencommissies elke klok die in wedstrijdverband gebruikt gaat worden gecontroleerd en (opnieuw) “gezegeld” hebben. Na keuring wordt de klok voorzien van een NPO keuringssticker waarop datum keuring en handtekening keurmeester is geplaatst.

Voor de vastlegging kan gebruik gemaakt worden van de reeds in omloop zijnde keuringsformulieren. Mocht een klokkencommissie er de voorkeur aan geven e.e.a. digitaal vast te leggen dan is dat toegestaan mits gedaan cfm. de richtlijnen als hierna vermeld bij de ECSn.

 

ECS

Alle ECSn moeten worden gekeurd nadat de updates als opgelegd aan de producenten, zijn geïnstalleerd.  Aanbrengen zegel(s) dient zodanig te geschieden dat bij het openen van het systeembehuizing het zegel wordt verbroken. In rekening te brengen kosten zijn aan de producenten (met een maximum van € 5,= per zegel). Los van de kosten voor de zegel is de producent gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de keuring en/of update van de systeemsoftware. Voor de vastlegging wordt géén formulier meer gebruikt maar dient de producent na keuring een aantal gegevens vast te leggen in een database. De NPO zal op korte termijn een voorbeeld afgeven. Na afronden keuringen (uiterlijk gereed voor 1 maart 2011) dienen de producenten een kopie van de database aan de NPO ter beschikking te stellen. Na keuring wordt de klok voorzien van een NPO keuringssticker waarop datum keuring en handtekening leverancier / keurmeester is geplaatst.

 

Stickers

De stickers (NPO keuringszegels) zijn te bestellen via bureau NPO.

 

Vragen

Indien leden, bestuurders of producenten vragen hebben kunnen zij zich vanaf  

3 januari  2011 richten tot het bureau NPO. 

Bijlage: Databestand-EC-systemen.xls

Bijgewerkt op 4 januari 2011 om 12:16 uur

Scroll naar boven