Noordelijke Unie: voortbestaan

Sportvrienden,

Afgelopen winter/voorjaar is het voortbestaan van de Noordelijke Unie aan de orde geweest. Aanleiding was de onderbezetting van het bestuur en de vraag moeten wij als afdelingen investeren in de NU, met andere woorden is er draagvlak onder de leden voor de NU. Deze vraagstelling heeft geleid tot een enquête onder de leden die ééndaagse – en meerdaagse fondvluchten spelen. Het resultaat van de enquête is, dat er wel degelijk belangstelling is voor de NU. Dat is dus de belangstelling op sportief gebied. Vijf afdelingen en onze Duitse sportvrienden zorgen voor grote concoursen met een mooie zone indeling, die gewaardeerd wordt door de leden.

Daarnaast, en dat is voor onze organisatie van essentieel belang, levert het overleg tussen de vijf afdelingen nodige voordelen op. Denk aan het samen vervoeren van de duiven, waardoor het per definitie goedkoper is dan wanneer we dat niet samen met vijf afdelingen doen. Het is dit jaar voor het eerst dat wij drie ééndaagse- en alle meerdaagse vluchten allemaal dezelfde stations hebben. In een krimpende organisatie tijdig samenwerken en niet afwachten tot het “echt” moet, is van groot belang.

Naast het samen concoursen en vervoeren heeft het overleg tussen de afdelingen ook een meerwaarde voor de duivensport in Midden, Oost en Noord Nederland. Er spelen op dit moment veel zaken, door regelmatig op een constructieve manier rond de tafel te zitten heeft dat beslist een meerwaarde. Dit wordt door alle vijf besturen onderstreept. Samen kom je tot betere besluiten dan wanneer je het als afdeling alleen doet. Je kunt samen ook meer bereiken dan alleen, uiteindelijk gaat het ook om resultaten. Het is tevens anticiperen op de toekomst, wij zullen het meer en meer samen moeten doen. Bijvoorbeeld door voor Vitesse en Midfond nieuwe vlieggebieden te creëren, en dat gaat over de afdelingsgrenzen heen.

De bovenstaande punten hebben de afgevaardigden van de vijf afdelingen met het NU bestuur besproken op 21 april jl. Tijdens deze bijeenkomst hebben de afgevaardigden zich de vraag gesteld hoe gaan wij er voor dit jaar voor zorgen dat de NU kan blijven bestaan zonder dat er ingegrepen moet worden in de bestaande NU formule. Specifiek is daarin dat alle leden die inkorven gratis meespelen. Om dat te kunnen continueren hebben de afdelingen zich garant gesteld, en zullen gezamenlijk de kosten dragen van de NU. Dit komt neer op een maximaal bedrag van ca. € 2.500 voor alle afdelingen tezamen. De afdelingen vinden deze investering verantwoord gezien de voordelen die de samenwerking gaat opleveren, nu en vooral in de toekomst.

Voor de duidelijkheid de bijdrage is voor één jaar, de komende jaren zullen de kosten rechtstreeks worden doorberekend, bijvoorbeeld in de vrachtprijs. Wij hebben het dan over maximaal 3 cent per duif. Berekeningen zullen aantonen wat wij door samen te werken de kosten per duif positief beïnvloeden, dat wil zeggen kunnen verlagen. Er is tevens duidelijk uitgesproken dat de insteek in de toekomst moet zijn dat de “vervuiler” gaat betalen. Met andere woorden de kosten daar neer leggen waar ze gemaakt worden.

Voor 2015 hebben de besturen unaniem besloten om garant te staan voor de kosten, middels een verdeling op basis van het aantal deelnemende duiven. Garant staan voor de kosten wil niet zeggen dat er geen acties worden ondernomen (bonnenverkoop, reclame etc.) om uiteindelijk het jaar positief af te sluiten. Het garant staan is niet onbegrensd, maar tot het genoemde maximum van € 2.500 Wellicht ten overvloede, als er voldoende geld overblijft zal dit naar rato weer terugvloeien naar de afdelingen, immers de NU is een commissie van de afdelingen.

Wij vertrouwen erop dat u zich kunt vinden in bovenstaande beslissing.

Met vriendelijke groeten,
De besturen van de Afdelingen 7, 8, 9, 10 en 11

Bijgewerkt op 23 mei 2015 om 21:39 uur

Scroll naar boven