Nationaal Vliegprogramma met toelichting en knelpunten

Sportvrienden,

Na vele gesprekken met andere afdelingen en onze vervoerscommissie plaatsen wij het Nationaal Vliegprogramma. Het voorstel Nationaal Vliegprogramma is aangenomen op de ingelaste Ledenraadvergadering van 1 december, ondanks het feit dat tijdens de stemming is gebleken dat de meerderheid van de afdelingen tegen het Nationaal Vliegprogramma waren.

Diverse afdelingsbesturen hebben op 1 december gestemd zonder eerst hun leden te horen, waarbij achteraf een aantal zaken naar voren zijn gekomen, welke wij U niet willen onthouden en van belang kunnen zijn voor onze leden, verenigingen en afdelingen. Wij hebben u reeds tijdens onze drukbezochte Algeme Ledenvergadering, waarbij 89 % van onze leden waren vertegenwoordigd, ons Afdelingsvliegprogramma gepresenteerd naast het Nationaal Vliegprogramma.

Na stemming is daaruit gekomen, dat 70% van de alle leden van de afdeling voor het afdelingsvliegprogramma heeft gekozen. Deze uitslag en de keuze van onze leden hebben wij steeds bij iedere bespreking gerespecteerd en uitgedragen en zo hoort het volgens ons.

Om u goed voor te bereiden en de juiste informatie te verstrekken welke u kunnen ondersteunen als verenigingen en leden tijdens de ledenvergadering binnen uw vereniging de komende weken voorafgaande aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 januari a.s.hierbij het Nationaal Vliegprogramma voor onze afdeling. Wij hopen hiermee u van dienst te zijn om uw stem weloverwogen te kunnen uitbrengen in het belang van de leden, verenigingen en afdeling.

Met de keuze van onze leden zullen wij teruggaan naar de NPO, zoals wij de NPO reeds hebben laten weten.

Wel willen wij u speciale aandacht vragen voor de volgende punten:

 • Wij hebben het Nationaal vliegrprogramma uitvoerig besproken met onze vervoerscommissie.
 • Wij hebben onze knelpunten van de vervoerscommissie nadrukkelijk kenbaar gemaakt bij de NPO tijdens overleggen die hebben plaatsgevonden.
 • De vervoerscommissie heeft aangegeven dat het aantal in bezit zijnde wagens is afgestemd op ons afdelingsprogramma.
 • De vervoerscommissie geeft aan dat in de weken 25 t/m 28de eerste vier vluchten niet gescheiden vervoert en gelost kunnen worden zoals tijdens de ALV is besloten en vastgelegd.
 • In de weken 25 t/m 29 komen wij opleggers dus capaciteit te kort om alles te kunnen vervoeren.
 • In de weken 25 t/m 29 de ophaalroutes vrijwel zeker niet kunnen worden uitgevoerd en dat de jonge duiven en oude duiven moeten worden aangeleverd op een centrale plek
 • .Er geen of onvoldoende trucks en/of chauffeurs beschikbaar zijn bij onze vervoerders als we extra moeten inhuren. 
 • Onvoldoende convoyeurs en begeleiders beschikbaar zijn.
 • De africhtingsvluchten voor de natour moeten allemaal op dinsdag vervlogen omdat we anders voor die weken weer een capaciteitsprobleem qua vervoer hebben en die die weken de duiven dus niet kunnen vervoeren.
 • Al met al geeft de vervoerscommissie aan dat dit vliegprogramma door de afdeling niet uitvoerbaar is, zoals zij ook middels het Platform Transport duidelijk naar de NPO hebben aangegeven.
 • De vrachtkosten zijn niet te overzien en moeilijk vast te stellen.
 • Er wordt zowel in het programma als in de Nationaalkampioenschappen geen rekening gehouden met onze principiele leden.
 • De NPO vindt dit een probleem voor de afdeling en niet van de NPO.
 • De leden op meerdere disciplines hun duiven moeten inkorven in inkorfcentra niet zijnde uw eigen vereniging.
 • Dat dit zeker de komende jaren voor onze oudere leden een groot probleem zal zijn.
 • De keuzes en deelname mogelijkheden aan wedvluchten en kampioenschappen voor kleinere liefhebbers moeilijk zullen worden.
 • Verder willen wij u nogmaals wijzen op de consequenties voor u als leden en verenigingen welke voortvloeien uit de zaken welke wij u hebben genoemd in onze eerdere extra informatie en de behandeling van 10 V’s. Men gaat voorbij aan de autonomiteit van de afdelingen. Een direkt gevolg is dat U als leden en verenigingen geen inspraak meer heeft in het vliegprogramma voor de afdeling, vlieggebieden en kringen.

Voordelen gepresenteerde afdelingsprogramma ten opzichte van het Nationaal Vliegprogramma:

– De leden kunnen de vluchten in eigen vereniging inkorven met eventuele uitzonderingen Nationale en Sectorale vluchten.

– Geen tekort aan vrachtwagens,  chauffeurs, convoyeurs en begeleiders 

– Alle ophaalroutes kunnen worden uitgevoerd volgens de afspraken ALV

– De afspraken over lossingen per vlieggebied kunnen worden uitgevoerd conform besluit ALV

– Geen aanslag op de vrijwilligers bij de verenigingen.

– Kleinere liefhebbers kunnen het voledige programma spelen.

– De vrachtkosten kunnen voor aanvang van het seizoen vastgesteld worden.

– De rekengelden van de compuclub zijn lager.

Gezien het belang van deze Extra Algemene Ledenvergadering voor de toekomst voor u als leden, verenigingen en afdeling, verzoeken wij zeer dringend de verenigingen deze informatie te delen met de leden, tijdens een ledenvergadering, zodat er op 7 januari een goede keuze gemaakt kan worden tussen het afdelingsprogramma en het Nationaal vliegprogramma.

Voor nadere informatie of inlichtingen kunt U altijd bellen met K.Poel, tel. 06-50632718.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 20 december 2018 om 13:38 uur

Scroll naar boven