Naderend vliegseizoen en ledenmutaties

De nieuwe versie van het programma voor online mutaties is donderdag 7 februari 2008 online gegaan. Alle online ledenadministrateurs hebben hierover een emailbericht ontvangen.

Wij willen alle leden vragen aandacht te besteden aan het volgende. Het vliegseizoen nadert en dat betekent dat het ledenbestand weer helemaal up-to-date moet zijn, zodat een goede uitslag gemaakt kan worden.

Naam op de uitslag
Afgelopen donderdag, 7 februari, is het nieuwe programma voor online muteren in gebruik genomen. Hierin is het mogelijk om een naam op de uitslag in te vullen. Voorheen werd de naam door de rekenaar zelf samengesteld. Vooral bij combinaties had dit regelmatig tot gevolg dat namen niet volledig pasten. Nu kunt u exact aangeven hoe u op de uitslag genoemd wilt worden. Uw naam kan uit maximaal 20 posities bestaan. Geeft u dit zo snel mogelijk door aan uw secretaris of ledenadministrateur.

Fantasienaam of commerciële naam
Volgens de regels van de NPO is het niet toegestaan dat een Basislid zich op ledenlijsten van een fantasienaam of commerciële naam bedient. Op wedvluchtuitslagen mag dat wel, maar dan staat daar een vergoeding tegenover. Voor een heel seizoen betaalt u € 75,- (Huishoudelijk Reglement, Artikel 5 lid 3).

Wilt u met een andere naam dan uw eigen naam (bijvoorbeeld met uw bedrijfsnaam) op de uitslag, maak dan € 75,- over op 687212642 t.n.v. NPO Veenendaal. Vermeld uw lidnummer met daarachter fantasienaam gevolgd door de naam die u op de uitslag wenst.

Coördinaten
In de praktijk blijken veel verenigingen contact met de rekenaar op te nemen om even snel de coördinaten te wijzigen of een nieuw lid toe te voegen. De wijzigingen werden dan niet aan Bureau NPO doorgegeven, met als gevolg dat de bestanden van de rekenaars afwijken van het centrale bestand. Met ingang van komend seizoen neemt de rekenaar deze wijzigingen niet meer in behandeling. Hierover zijn in een overleg afspraken gemaakt. Omdat de meeste verenigingen nu online muteren, kan een wijziging heel snel doorgevoerd worden.

Tijdens het vliegseizoen wordt minimaal één keer per week een geüpdate bestand via www.npo.nl volgens een vastgelegd formaat aan de rekenaars aangeboden. Zij kunnen op elk gewenst moment dit bestand downloaden en importeren in hun programma.

Verenigingsfunctionarissen roepen wij op om ruim voor de start van het vliegseizoen alle coördinaten van de liefhebbers nog eens te controleren. Zo zal het aantal fouten dat tijdens het vliegseizoen gecorrigeerd moet worden beperkt zijn en hoeven alleen wijzigingen doorgevoerd te worden.

Bijgewerkt op 19 februari 2008 om 10:00 uur

Scroll naar boven