N64 Pommeroeul

Sportvrienden,

Door een technische storing zijn bijna alle duiven van Regio 2 van de vlucht N64 Pommeroeul eerder gelost (om 10.15 uur) dan de bedoeling was. De duiven van de verenigingen 0422, 0704 en 0765, alle drie behorend tot Kring 2, zaten in een wagen van Regio 1 en zijn met Regio 1 om 10.30 uur gelost.

In ogenschouw nemend de regels bij het ‘ontsnappen van duiven’ (zie 3.4 in het Informatieboek vliegseizoen 2008), is na overleg met de lossingscoördinator van Regio 2 en na overleg met enkele afdelingsbestuurders het volgende besloten:

  1. Het verenigingsconcours voor de verenigingen 0422, 0704 en 0765 kan gewoon doorgang vinden daar deze duiven allemaal tegelijk gelost zijn.
  2. Alle Kring- en Regio-uitslagen worden wel ‘gewoon’ vervaardigd, maar het concours van Kring 2 van Regio 2 is geen ‘volledig’ concours.  Wel moeten de liefhebbers van Kring 2 en de gehele Regio 2 bedenken, dat deze uitslag vertekend is, omdat de duiven van de bewuste drie verenigingen een kwartier later gelost zijn dan de uitslag vermeldt.
  3. I.v.m. punt 2 wordt het systeem van gemiddelde punten gehanteerd, hetgeen inhoudt dat alle liefhebbers van Kring 2 van Regio 2 voor N64 gemiddelde punten krijgen over de natourvluchten N61, N62, N63 en N65. Deze gemiddelde punten gelden voor het Kring-, Regio- en Afdelingskampioenschap.

Wij hopen door deze beslissing de ontstane ‘schade’ geminimaliseerd te hebben.

Met sportgroeten,

Gerard Kok
Concoursleider Afdeling 8

Bijgewerkt op 31 augustus 2008 om 8:49 uur

Scroll naar boven