Mededelingen en oproep bestuur 17-12-2020

Sportvrienden,

Nadat de ledenraad NPO op 29 november jl. heeft besloten dat de jonge duiven vluchten J26, J27 en J28 als wedvlucht tellen (de duiven moeten over de antenne) en niet als opleervlucht, maar ook niet meetellen voor het Nationaal kampioenschap, heeft het afdelingsbestuur zich beraden hoe hier mee om te gaan.

Voor de voorjaarsvergadering van begin maart 2021 wil het bestuur het volgende voorstellen: De jonge duiven vluchten J26 t/m J31 (6 vluchten) gaan tellen voor het kampioenschap jong vitesse. De vluchten J32 t/m J37 (5 vluchten) voor het kampioenschap jong midfond. Alle vluchten tellen volgens het gangbare punten systeem.

Uiteraard weet het bestuur dat de Algemene ledenvergadering hier uiteindelijk het besluit over neemt, maar het leek ons verstandig ons voornemen nu reeds kenbaar te maken zodat, indien men dit wenst, hier rekening mee gehouden kan worden met het bepalen van de koppeldatum van de oude duiven.

Het definitieve vliegprogramma volgt z.s.m. nadat het overleg m.b.t. de secorale vluchten en de daarbij behorende losplaatsen met afdeling 7 en 9 is afgerond.

Oproep bestuursleden: Zoals eerder gemeld is het afdelingsbestuur op zoek naar leden die het bestuur willen versterken. Met name het secretariaat behoeft dringend uitbreiding. Graag uw reactie aan secretaris@afdeling8gou.nl. Uiteraard mag u voor vragen ook bellen.

Oproep concoyeurs: Tijdens het transport dienen al onze duivenwagens op de ophaalroutes en op de weg naar de losplaats een convoyeur aan boord te hebben, die voor de verzorging van de duiven zorgt en overleg heeft met de lossingscommissie omtrent het juiste tijdstip van lossing. Wie wil/kan deze uitdaging aan of kent iemand met affiniteit met duiven en dierverzorging die tegen een redelijke vergoeding als convoyeur wil optreden. Ook kunt u contact opnemen met de vervoerscommissie. De contactgegevens vind u in het informatieboek op onze site.

Algemene ledenvergadering: De datums voor de Algemene ledenvergadering zijn voorlopig vastgesteld op 8 maart en 22 november 2021. De wijze waarop de vergaderingen zullen plaatsvinden zal afhankelijk zijn van welke regels er dan opgelegd zijn door de overheid.

Er van uitgaande dat dit de laatste nieuwsbrief is van 2020, wenst het bestuur alle leden en hun dierbaren, ondanks de coronaperikelen, een fijn kerstfeest toe en een goede jaarwisseling. Blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

 

Bijgewerkt op 17 december 2020 om 19:15 uur

Scroll naar boven