Laatste ontwikkelingen vergadering Afdelingen, Secties en NPO van 21 november 2018

Sportvrienden,

Zoals we altijd aan u gemeld hebben delen wij ook deze keer de uitkomsten van bovengenoemde bespreking van 21 november 2018, welke gehouden is in Wijchen, met u.

Zoals jullie op onze site hebben kunnen lezen hebben ook wij ook als bestuur van onze afdeling net als alle andere afdelingen, onze knelpunten met betrekking tot het Nationaal vliegprogramma ingediend bij de NPO. Deze knelpunten wat betreft het transport b.v. de afspraken met betrekking tot het apart lossen en vervoeren in de vlieggebieden hebben wij eerst getoetst bij de vervoerscommissie van onze afdeling en daarna kenbaar gemaakt bij de NPO.

 

Wat betret de overige zaken hebben wij de andere afdelingen, secties en de NPO gewezen o.a op de belangen van onze principiele zaterdagvliegers, de uitspraak van de rechter waar we ons aan te houden hebben en de eventuele consequenties voor deze leden en onze afdeling bij de samenstelling van het Nationaal programma en de Nationale Kampioenschappen. Volgens de NPO is dit een probleem van de Afdeling 8 en niet van de NPO.

Ook hebben wij gewezen op de gevolgen voor onze leden als we weer te maken zouden krijgen met een vogelgriep uitbraak(kan in alle afdelingen uitbreken) en er nog vluchten niet op zaterdag door zouden gaan. Dit zou voor de leden van onze afdeling betekenen dat zij niet deel zouden kunnen nemen aan het Nationaal Kampioenschap. Wij hebben gevraagd of dan alle andere afdelingen gezien het Nationaal programma  ook vluchten niet mee zouden laten meetellen voor de Nationale Kampioenschappen.

Wij willen net als woensdagavond tijdens de bespreking, ook jullie leden, nogmaals zeggen, dat wij niet tegen de secties zijn en ook absoluut  voor overleg en eenheid binnen de duivensport. En als het mogelijk is op basis van gelijkheid voor alle partijen.

Wat betreft het vooroverleg met de sectiebesturen kunnen wij u mededelen, dat we beiden tot de conclusie gekomen zijn en dit ook hebben meegedeeld aan het NPO bestuur dat  wij als afdelingen en secties graag tijdig en nauwkeurig door de NPO geinformeerd willen worden over plannen uitvoering toekomstvisie van de NPO en wat het uiteindelijke einddoel is voor onze leden, verenigingen en afdelingen en secties.. Dit is door het NPO bestuur aan alle partijen toegezegd.

Naar aanleiding van de inbreng van knelpunten van alle afdelingen, ook van de afdeling 8, is het Nationale vliegprogramma op een aantal essentiele punten zodanig gewijzigd, zeker wat het aantal vluchten betreft, dat we dichter bij het vliegprogramma van de afdeling gekomen zijn.

Derhalve zijn wij van mening, dat wij het nieuwe voorstel van de NPO aan onze leden voor moeten leggen, zodat de leden ons kunnen laten weten of zij met dit nieuwe voorstel Nationaal vliegprogramma kunnen instemmen of dat zij vasthouden aan ons eigen vliegprogramma. Wij zouden daarbij graag een grote opkomst van kiesmannen van de verenigingen bijzonder op prijsstellen.

Aangezien het nieuwe Nationaal vliegprogramma staat op de agenda van de ingelaste NPO ledenraadsvergadering van 1 december a.s. en de maand december door feestavonden in de prive sfeer, verenigingen, kringen, vlieggebieden, afdelingen, tentoonstellingen, kerst en eindjaarsviering bijzonder druk en overvol is stellen wij voor u zo spoedig mogelijk begin januari een buitengewone Algemene Ledenvergadering te beleggen om met onze leden tussen het nieuwe voorstel NPO Nationaal vliegprogramma en Nationale Kampioenschappen t.o.v het afdelingsprogramma te bespreken en daarover een besluit door u als leden te laten nemen.

Gezien de uitkomst van de stemming van onze leden op 6 november kunnen en mogen wij op 1 december alleen maar tegenstemmen. Wij zullen dit doen onder voorbehoud van de uitkomst van uw stemming op de buitengewone Algemene Ledenvergadering van begin januari 2019 en ook als zodanig op 1 december aan de NPO mededelen. Dus begrijpt U goed uw stem tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering zal doorslaggevend zijn. 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 23 november 2018 om 21:02 uur

Scroll naar boven