Jonge duiven

Sportvrienden,

Wij worden in onze hobby al meerdere seizoenen geconfronteerd met teveel verliezen met onze jonge duiven. Het seizoen 2016 spant wat dat betreft de kroon. Uitspraken van liefhebbers “dat heb ik mijn 40-jaar dat ik duiven heb nog nooit zo extreem meegemaakt”, zeggen wat dat betreft voldoende. Het is zoeken naar de oorzaken. Daar wordt zowel landelijk (NPO en andere afdelingen) werk van gemaakt, als ook door ons. Wij willen daarnaast ook samen met onze leden proberen oorzaken en vooral ook oplossingen te vinden.

Via de NPO zal er in elk geval een opdracht worden gegeven aan de W.O.W.D. om een aantal zaken te onderzoeken. Met die uitkomsten – die we u niet zullen onthouden – hopen we aan gestelde doel van minder verliezen wat te kunnen doen. Maar we willen meer.

Als afdeling willen we graag met een aantal leden in contact komen die tezamen met ons het afgelopen seizoen gaan evalueren, kijken waar mogelijk fouten zijn gemaakt en waar we het komende seizoen zaken zouden kunnen aanpassen of onderzoeken in de hoop en overtuiging dat we dan de verliezen sterk kunnen beperken. Indien u hierin verantwoordelijkheid wilt nemen verzoeken wij u zich hiervoor op te geven via E-mail adres: secretaris@afdeling8gou.nl.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij dan z.s.m. een uitnodiging verzenden voor een eerste bijeenkomst. Het zou overigens goed zijn dat wij uit alle speldisciplines aanmeldingen krijgen. Dus zowel de jonge duivenspecialisten, de leden die vooral hun jonge duiven willen opleren en b.v. ook de overnachtspelers die meestal weer op een andere wijze hun jonge duiven klaarstomen voor het grote werk.

Ons dringende verzoek is dus, pak uw verantwoordelijkheid en ga met ons in gesprek om in ons aller belang tot een door de leden gedragen plan van aanpak te komen. Daarmee is het wat ons betreft nog niet gedaan. Wij willen dan tezamen met deze leden na afloop van het komende seizoen evalueren om te zien of de verbeterpunten inderdaad bij hebben gedragen aan het gestelde doel en waar mogelijk aanpassingen/verbeteringen noodzakelijk zijn.

We rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 31 augustus 2016 om 20:40 uur

Scroll naar boven