Instructie invliegduiven

Sportvrienden,

Sinds afgelopen weekend kon men de recapitulatiestaten, betaalstaten en betaalstroken van V-15 downloaden van de site van Compuclub. Bij de meeste verenigingen klopten de inkorfgegevens, maar bij een kwart tot een derde van de verenigingen kwam met name het aantal invliegduiven niet overeen met hetgeen er ingekorfd was. Ook zaten er verschillen in het aantal concoursduiven, omdat niveau 3 niet was ingevuld.

Het besluit van de ledenraad NPO dat alle duiven op niveau 1 moeten staan, dus ook de invliegduiven, en dat op de hogere niveaus een afwijkend aantal duiven vermeld mag worden, leidde tot een lichte chaos. Een behoorlijk groot aantal leden vulde wel het aantal (invlieg)duiven op niveau 1 in, maar lieten de hogere niveaus leeg. En daar zit hem nu net de kneep. Compuclub kan deze (invlieg)duiven niet verwerken, zo is gebleken.

Het rekenbureau heeft duidelijk gemaakt dat zoals afgesproken alle duiven op niveau 1 moeten staan. Doet men met alleen invliegduiven mee, dan moeten die dus ook allemaal op niveau 1 staan, maar ook op de niveaus 3 en 4, waarbij met het aantal van 0 invult. Dus op beide niveaus! Doet men dat niet dan komen deze duiven NIET op de recapitulatiestaat van de verenigingen en wedvluchtpenningmeesters afdeling, maar kan de verenigingsfunctionaris ook geen betaalstrook voor het betreffende lid downloaden.

Neem hier a.u.b. goede nota van.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 30 april 2021 om 13:38 uur

Scroll naar boven