Inkorfstaten, uw eigen verantwoordelijkheid

Als toevoeging op het “Informatieboek Vliegseizoen 2008” wil het afdelingsbestuur onderstaande informatie onder uw aandacht brengen. De tekst komt vanuit de bestuursmededelingen zoals die in de voorjaarsvergadering onder “punt 3 Inkorfstaten” naar voren zijn gebracht.

 

De liefhebber is verantwoordelijk voor de juistheid van een handgeschreven inkorfstaat of een geprinte inkorfstaat. Conform het NPO-wedvluchtreglement (o.a. art. 92) dient de liefhebber na het inkorven de geprinte inkorfstaten voor akkoord te ondertekenen. Daarbij is het van belang dat hij/zij erop let, dat alle gegevens, met name aantal duiven, nivo’s en wel of niet op zondag, juist zijn ingevuld.

 

Wordt daarbij een onjuistheid geconstateerd, dan kan dit op alle inkorfstaten met de pen gecorrigeerd worden. De verenigingsfunctionaris dient deze wijziging ook in de verenigingscomputer aan te brengen voordat het UDP-bestand verzonden wordt.

 

Reclames op een uitslag kunnen dan ook alleen worden gehonoreerd, als er een fout is gemaakt door de verenigingsfunctionaris of de rekenaar.

 

Het afdelingsbestuur.

 

 

Bijgewerkt op 17 april 2008 om 19:41 uur

Scroll naar boven