Inkorfcentra Nationale/Sectorale marathonvluchten

Sportvrienden, 

Het NPO-bureau heeft ons gisteren op de hoogte gesteld van een wijziging in de aanvragen van de nationale inkorfcentra. Dit jaar worden er alleen nationale inkorfcentra toegewezen voor de nationale/sectorale marathonvluchten. Voor de marathonvlucht A-21 Limoges van 28 mei mogen de afdelingen zelf bepalen wat ze daar mee doen (# zie besluit afdeling).

De vluchten waarvoor de verenigingen een toewijzing van de NPO moeten hebben zijn:

 • 11 juni             Grand Prix St. Vincent               Nationale lossing
 • 18 juni             Perigueux                                   Sectorale lossing 3 en 4
 • 2 juli                Bressols                                      Sectorale lossing 2, 3 en 4
 • 9 juli                Dax                                               Nationale lossing
 • 30 juli              Grand Prix Bergerac                   Nationale lossing

De verenigingen moeten rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Op de genoemde nationale/sectorale wedvluchten is het NIET toegestaan in het nationale/sectorale inkorfcentrum in te korven om vervolgens in eigen vereniging af te slaan.
 • Om als nationaal/sectoraal in korfcentrum te kunnen fungeren heeft men minimaal 7 inkorvende leden nodig.
 • Verenigingen die een inkorfcentrum hebben toegewezen gekregen, en door omstandigheden genoodzaakt, besluiten om niet in te korven, dienen zich uiterlijk de avond van inkorving af te melden bij de NPO.
 • De aanvraag gedaan voor een nationaal/sectoraal inkorfcentrum houdt niet automatisch in dat men ook een inkorfcentrum heeft toegewezen gekregen. Houdt publicaties daarover in de gaten.

De overige nationale/sectorale vluchten op de midfond, dagfond en jonge duiven kunnen worden ingekorfd in verenigingen met minimaal 7 deelnemers. Dus ook in eigen vereniging als het aantal deelnemers minimaal 7 bedraagt. Zo niet, dan kan er voor die vlucht(en) niet worden ingekorfd en moet men uitwijken naar een naburige vereniging.

Het betreffen hier de volgende vluchten:

 • 19 juni              Grand Prix Bourges (Dagfond)                 Sectorale lossing 3
 • 26 juni              Grand Prix TGV (Midfond)                         Afdelingslossing
 • 3 juli                 Grand Prix Issoudun (Dagfond)                Nationale lossing
 • 10 juli               Grand Prix Rondom Parijs (Midfond)        Afdelingslossing
 • 28 augustus     Grand Prix Nieuwe Oogst (Jong)              Sectorale lossing 3
 • 11 september   Grand Prix der Junioren (Jong)                Sectorale lossing 3

# Besluit afdeling: Voor A-21 Limoges van 28 mei hebben de volgende verenigingen een aanvraag voor een inkorfcentrum ingediend, deze fungeren op grond daarvan als inkorfcentrum: 0410, 0422, 0709, 0734, 0736, 0742, 0744, 0754, 0760, 0766, 0772, 0849, 0860, 0865, 0901, 0915, 0937 en 1023.

Dit betekent dat er in vlieggebied NW 6, in NO 4, in ZW 2 en in ZO 6 verenigingen zijn waar ingekorfd kan worden, waarbij ook nu geldt minimaal 7 deelnemers.

Met vriendelijke groeten,
Wedvluchten Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 18 mei 2021 om 19:43 uur

Scroll naar boven