Informatie Vliegseizoen 2019

Sportvrienden,

Onderstaand en in de desbetreffende bijlagen treft u informatie aan over het vliegseizoen en de organisatie, zoals verslag voorjaarsvergadering, aanvraag nationaal inkorfcentrum, Matrix hok- en entlijsten.

Aanleveren wedvluchten: De vluchten waarvan vaststaat dat ze aangeleverd moeten worden zijn naast de dagfond en marathonvluchten, M22, M24, M26, M28, F33, F35 en F37. Of N37 moet worden aangeleverd zal o.m. afhangen van het aanbod van duiven, Op de vluchten die aangeleverd worden zal een korting van € 0,15/duif op de vrachtprijs plaatsvinden.

Aanvraag Nationaal Inkorfcentrum: Voor het aanvragen van een NIC dient u zich te realiseren dat er minimaal 7 inkorvende leden nodig zijn. Wellicht is het zinvol hierover afspraken te maken met buurtverenigingen. Intrekken van een inkorfmogelijkheid op het laatste moment wordt niet op prijs gesteld. Dit brengt liefhebbers in verwarring.

De aanvraag voor een NIC moet uiterlijk 30 april binnen zijn bij de afdeling. U kunt dit digitaal verzenden aan: wedvluchten@afdeling8gou.nl en wanneer dit niet mogelijk is per post zenden aan de secretaris van de afdeling. De NPO beslist uiteindelijk over de toewijzing.

Herkomst puntentelling voor kampioenschap: In tegenstelling tot een eerder bericht, is het toch mogelijk, na verder overleg met Compuclub, dat de puntentelling voor het kampioenschap voor 50% uit de kring en voor 50% uit het vlieggebied gehaald worden.

Informatieboek afdeling: het streven is dit informatieboek in de loop van komende week te publiceren.

Het bestuur wenst u allen een goed vliegseizoen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijlagen:

Bijgewerkt op 11 april 2019 om 11:54 uur

Scroll naar boven