Informatie m.b.t. jonge duiven

Beste liefhebbers,

Op advies van de commissie “jonge duiven” heeft u in december een kalender ontvangen en is op de najaarsvergadering van onze afdeling een geheel nieuw vliegprogramma voor onze jongen duiven ingevoerd met als doel meer jonge duiven in concours te krijgen en ook om meer jonge duiven over te houden.
Opgenomen in dit nieuwe vliegprogramma zijn T (opleer) vluchten en S-vluchten (opleervluchten met mogelijkheid tot klokken). Over met name de S-vluchten bestaat soms onduidelijkheid. S- vluchten zijn opleer-vluchten, maar om het spel aantrekkelijk te maken kunnen de verenigingen hier klokvluchten van maken waardoor er een extra stimulans kan ontstaan om bijvoorbeeld een extra kampioenschap (jong S) in te voeren. Het wedstrijd element is voor de meesten van ons aantrekkelijk.
Mocht er binnen een vereniging voldoende animo zijn om van de S-vluchten ook een uitslag te maken, zal binnen een vereniging (of eventueel gezamenlijk als verenigingen) bekeken moeten worden of dit gefaciliteerd kan worden. Voor de duidelijkheid, de S-vluchten tellen niet mee voor het jonge duiven kampioenschap.
Via Winver kan een uitslag gemaakt worden en ook een eindstand na 4 vluchten. Let op: S27 (inkorven op vrijdag 7 juli) is echter wel een verplichte klokvlucht omdat dit de reserve vlucht is voor het nationale kampioenschap jonge duiven en derhalve zijn ook geen invliegduiven toegestaan.
Het eerste weekend van juni starten de opleervluchten per kring. Dat wil zeggen dat u al (vroeg) in mei moet starten met het opleren van uw jonge duiven, mocht u vanaf het begin al willen meedoen.
Niet onbelangrijk is het tijdig enten van de jonge duiven tegen paramixo. Voor een optimale en tijdige voorbereiding zou u dit al gedaan moeten hebben.
Pak er nog eens de kalender bij en doe uw voordeel met de daarin opgenomen tips.
Succes!

Marinus ten Dolle

Bijgewerkt op 1 mei 2017 om 15:07 uur

Scroll naar boven