Informatie Afdelingsvluchtprogramma, Nationaalvluchtprogramma en Nationale Kampioenschappen.

Sportvrienden,

Als Afdelingsbestuur willen wij U op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de genoemde programma’s en gevolgen. Allereerst willen wij u een paar punten waarover misverstanden bestaan toelichten. Wij hebben een afdelingsvluchtprogramma, een Nationaalvluchtprogramma en we hebben Nationale Kampioenschappen.

Het afdelingsvliegprogramma is opgesteld door wedvluchtzaken Afdeling 8. Het nationaalvliegprogramma is samengesteld door de NPO op advies van de secties. Tijdens onze ALV met een opkomst van 89% van onze leden heeft 70 % van alle leden gekozen voor het afdelingsvliegprogramma ten opzichte van het Nationaal vliegprogramma. De beide programma’s kennen ook overeenkomsten.

Wat betreft de Nationale Kampioenschappen willen wij U mededelen, dat deze geheel los staan van het Nationaal Vliegprogramma en hier mag dus geen misverstand over ontstaan. De afdelingen stellen het programma en vluchten voor het Nationaal Kampioenschap vast en geven deze door aan de NPO.  Wij als afdeling zullen ervoor zorgdragen dat onze leden deel kunnen nemen aan alle Nationale Kampioenschappen. Uw keuze voor het afdelingsvliegprogramma zal dus geen nadelige gevolgen voor onze leden hebben.

Wij hebben op verzoek van de NPO gekeken naar de uitvoerbaarheid van het Nationaalvliegprogramma voor onze afdeling . Wij hebben daarover uiteraard overleg gevoerd met onze vervoerscommissie en in de toelichting de omstandigheden en wensen meegenomen zoals door jullie aangegeven tijdens onze bijeenkomsten en stemmingen tijdens de Algemene Ledenvergadering  van 6 november.

Wij hebben de belangen van de afdeling 8 en onze leden kenbaar gemaakt aan de NPO, waarvan U hieronder het totale schrijven aantreft:

Geacht bestuur NPO

Betreft: afstemmingsoverleg Nationaal vliegprogramma d.d. 21 november 2018.

Natuurlijk zijn er ook in onze afdeling net zoals we aannemen in meerdere afdelingen organisatorische en logistieke problemen. Naast de reeds in de Ledenraadsvergadering van 10 november genoemde problemen met het hanteren en handhaven van de Statuten en Reglementen. Deze knelpunten blijven voor ons bestaan. Voor deze knelpunten hoeven wij geen oplossingen te bedenken, want die staan reeds genoemd in dezelfde Statuten en Reglementen van de NPO en die gelden voor ons allemaal, niemand uitgezonderd.

Verder hebben wij een aantal zaken binnen onze afdeling welke wij toch voor wat betreft het samenstellen van het Nationaal vliegprogramma onder u aandacht willen brengen, omdat deze ook voor u van toepassing zijn bij het vast stellen van een Nationaal vliegprogramma:

  • De uitspraak van de rechter hoe binnen de afdeling om te gaan met onze principiele liefhebbers en daaruit voorvloeiend een aantal regels en punten hieronder te noemen:
  • Indien een wedvlucht op de vitesse en midfondafstanden op zaterdag niet gelost kan worden, maar op zondag dan telt de wedvlucht niet mee voor het voor de kampioenschappen in 3 vlieggebieden, de kampioenschappen in de  kringen van deze vlieggebieden en voor het afdelingskampioenschap, wat dat dan tevens van toepassing is voor de Nationale kampioenschappen.
  • Tevens zijn er conform dezelfde uitspraak van de rechter leden die hun duiven op zaterdag weer thuis willen hebben.
  • Een hieruit voortvloeiende bepaling voor onze afdeling en wellicht ook voor de secties en u als NPO, dat bij de berekening van de kampioenschappen en het logistiek verwerken van transport en uitslagen hier rekening mee gehouden dient te worden.
  • Dit alles conform de uitspraak van de rechter en de Wet Gelijke Behandeling en Discriminatie.
  • Wij zijn daar onlangs voor onze Algemene Ledenvergadering van 6 november door de advocaat van de Niet op Zondag vliegers nog eens duidelijk op gewezen en dit schrijven was in opdracht van 24 leden, op basis van een boete van 500,– Euro per dag met een maximum van 50.000 Euro bij wijziging van Artikel 3a

Hoe bedoelt u gelijkheid in heel Nederland voor wat betreft de wedvluchten, kampioenschappen en Olympiade?

Ook hebben wij in onze afdeling voor wat betreft het logistieke en organisatorische gebeuren van het door de NPO en secties voorgestelde Nationale programma gekeken naar de mogelijkheden binnen onze afdeling. Wij zijn als Afdeling 8 tot de conclusie gekomen dat wij met betrekking tot het Nationaal vliegprogramma tot de volgende knelpunten komen:

  • Week 23 (8-6) is het Nationaal Programma een knelpunt en niet uitvoerbaar
  • Week 24 (15-6) is het Nationaal Programma een knelpunt en niet uitvoerbaar
  • Week 25 (22-6) is het Nationaal Programma een knelpunt en niet uitvoerbaar.
  • Week 26 (29-6) is het Nationaal Programma een knelpunt en niet uitvoerbaar.
  • Week 27 (06-7) is het Nationaal Programma een knelpunt en niet uitvoerbaar.

Toelichtingen op de knelpunten en het niet uitvoerbaar zijn van het Nationaal programma:

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 november hebben de leden besloten dat de duiven op de vluchten J23, J24, J25, J26, J27 dat de jonge duiven per vlieggebied gelost moeten worden en ook gezien de ligging van de losplaatsen niet hetzelde zullen zijn voor alle vlieggebieden.
  • Verder is op de ALV van 6 november door de leden besloten dat de jonge duiven worden opghaald bij de verenigingen gezien de grote aantallen. Voor de verenigingen niet haalbaar om aan te leveren.
  • Tijdens de ledenraadvergadering van de sectie Vtiesse/Midfond d.d. 13 oktober 2018 is tijdens deze vergadering door de aanwezige leden besloten om geen geen Vitesse en Midfond vluchten te houden op dezelfde dag.

U heeft gevraagd naar oplossingen van bovengenoemde problemen. Deze hebben wij helaas niet.

Aanvullende zaken ter informatie en eventuele problemen:

U zult begrijpen waarom 70% van onze 2100 leden gekozen hebben voor ons afdelingsprogramma. Het programma is afgestemd op de organisatorische, logistieke en vervoersmogelijkheden binnen onze afdeling.

Hoe blijft een Nationaal vluchtprogramma, dus geldend voor alle afdelingen, overeind staan op het moment dat er een vogelgriep ontstaat? Gaat dan gedurende die periode dat er in een afdeling of gebied geen vluchten gehouden mogen worden in heel Nederland de vluchten niet door en/of tellen nergens voor mee?

De meerderheid van onze leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2018 gestemd voor een wijziging in de Statuten en/of Reglementen zodat er een zaterdag/zondag kampioenschap gehouden kan worden.

Gezien de inhoud van Uw programma zullen africhtingsvluchten voor jonge duiven en natour dus allemaal doordeweeks gehouden moeten worden.

Wij zullen er dus aangehouden zijn de stem van onze leden mee te nemen tijdens het overleg van woensdag 21 november a.s.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

P.S. Heeft u vragen over het afdelingsprogramma, Nationaal programma of de Nationale Kampioenschappen belt U dan met K.Poel 06-50673218 of R. den Dulk 06-11520273 of stuurt u een email naar wedvluchten@afdeling8gou.nl

Bijgewerkt op 19 november 2018 om 14:31 uur

Scroll naar boven