Het melden van duiven in onze afdeling

Sportvrienden,

De berichtgeving van de NPO op Teletekst blijkt tot misverstanden te leiden.

Er staat namelijk: “De inkorfcentra uit andere afdelingen melden hun afdelingsduiven op de binnen de afdeling afgesproken manier.

Zoals bekend kennen wij binnen onze afdeling geen meldingsplicht op vluchten die als Nationaal gekenmerkt zijn.

Limoges is een Nationale vlucht dus geldt alleen dat de nationaal gezette duiven via het betreffende Nationale Inkorfcentrum gemeld moeten worden.

De meldprocedure zoals deze staat in het Informatieboekje bij punt 3.3 geldt louter voor NPO-vluchten en niet voor de Nationale vluchten (A01 t/m A07).

Hopende eventuele misverstanden nu weggenomen te hebben.

m.vr.gr.
namens bestuur Afdeling 8
Gerard Kok
secretaris

Bijgewerkt op 30 mei 2008 om 19:56 uur

Scroll naar boven