Herinnering procedure hoklijsten en entingbewijzen 2016 voor Jonge Duiven

Sportvrienden,

Volgens de procedure "hoklijsten en entbewijzen 2016 Jonge duiven" had het overzicht met ingeleverde hoklijsten en entbewijzen uiterlijk dinsdag 17 juni gemaild moet worden naar de regiosecretaris en bestuurslid afdeling 8 GOU R. den Dulk (wedvluchten@afdeling8gou.nl). Bestuur Basisvereniging geeft in het ledenoverzicht aan welke liefhebbers alle jonge duiven op een hoklijst heeft staan (dus voor jonge duiven met een ring uit de eigen ringenserie is het voldoende als die op de hoklijst met oude duiven staat welke in het voorjaar ingeleverd is. En dus evt. aangekochte/gekregen duiven of vernieuwde ringseries hoeven dan alleen op een vernieuwde hoklijst gezet te worden). En of de jonge duiven geënt zijn. Volgens onze informatie hebben tot op heden de volgende verenigingen nog niet aan de verplichtingen voldaan: 0774, 0809 en 0925. In het artikel "procedure hoklijsten en entbewijzen 2016 Jonge duiven" wordt ook bijgehouden welke verenigingen aan de verplichtingen hebben voldaan.

Het kan zijn dat we een lijst gemist hebben of dat per abuis een lidnummer in het artikel vermeld wordt die wel alle jonge duiven op de hok- en entlijst heeft staan, gaarne ontvangen we hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Het zelfde geldt voor de verenigingen die het overzicht nog niet gemaild hebben. Bij deze willen we derhalve een dringend verzoek richting deze verenigingen doen om eventuele wijzigingen of het gevraagde overzicht uiterlijk zaterdag 16 juli te mailen. Vanaf de vlucht van zaterdag zullen we controle uitvoeren dat er geen liefhebbers inkorven die met hun lidnummer in het overzicht vermeld staan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 14 juli 2016 om 20:46 uur

Scroll naar boven