Herindeling kringen (splijtleden)

Sportvrienden, verenigingssecretarissen,

Tijdens de ALV van 23 november jl. is de uitslag van de stemming bekend gemaakt t.a.v. de herindeling kringen en vlieggebieden. De grote meerderheid heeft hiermee ingestemd.

In het voorstel dat is aangenomen staat dat de leden die op 1 oktober 2020 lid waren van een vereniging automatisch gaan spelen in die kring waar ook de vereniging is ingedeeld. Echter zoals verwacht zijn er ook leden die per 1-10-2020 lid waren bij een vereniging die bijvoorbeeld na de herindeling ingedeeld is in kring 1 van het vlieggebied, maar waarvan de coördinaten van het lid in de nieuwe kring 2 liggen.

Deze leden krijgen eenmalig de keus om voor 18 december aanstaande aan te geven in welke kring ze mee wensen te spelen. Deze keus is dan definitief. Wanneer ze kiezen om te spelen in de andere kring dan waar de vereniging toe behoort worden ze een zogenaamd splijtlid. De datum van 18 december is gekozen, omdat wij voor 1 januari alle gegevens bij de NPO en Compublub moeten aanleveren.

Het bestuur afdeling heeft in alle vlieggebieden gekeken naar leden die naar hun mening hiervoor in aanmerking komen. De verenigingessecretarissen van die verenigingen die dergelijke leden als lid hebben krijgen een mail met daarin opgenomen de namen en lidnummers met het verzoek deze leden te benaderen om te vernemen wat hun keus is en dit vervolgens door te geven aan de afdelingssecretaris a.i..

Helaas zijn aanpassingen na de datum van 18 december 2020 niet meer mogelijk. Leden die twijfelen of ze op de lijst staan of zouden moeten staan zouden contact op kunnen nemen met hun secretaris en hun voorkeur kenbaar maken.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

 

Bijgewerkt op 9 december 2020 om 20:16 uur

Scroll naar boven