GPS 2021: een prachtige, gezonde toekomst

Sportvrienden,

De duivensport verdient een prachtige toekomst. Echter, het ledenaantal daalt al enige jaren. Dus is een ambitieuze koers nodig. Een koers die leidt tot een bloeiende sport met veel actieve beoefenaars. Dat is GPS2021!
 
In het najaar van 2015 heeft de Algemene Vergadering NPO ingestemd met de start van dit verandertraject en vanaf nu tot en met 2021 gaan we stap-voor-stap de nieuwe koers uitzetten. Als bestuur willen we gaarne verwijzen op de volgende informatie van de NPO:

  • Opname bijeenkomst over de toekomst van de duivensport: https://www.youtube.com/watch?v=qxjqVQ39qDc&feature=youtu.be
  • https://www.gps2021.nl/

 
Deze landelijke toekomstvisie zal ook tijdens komende Algemene Ledenvergadering Afdeling aan de orde komen. Als afdelingsbestuur staan we zeer positief in deze ontwikkeling, maar willen dit natuurlijk ook met de verenigingskiesmannen bespreken. Derhalve zal dit ook op de ALV Afdeling besproken worden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 15 februari 2017 om 22:31 uur

Scroll naar boven