Gouden speld voor Bram Scherpenzeel

Gouden speld voor Bram Scherpenzeel

Op de voorjaarsvergadering afdeling 8 van 5 maart j.l. is er afscheid genomen van 2 bestuursleden. Erik van de Belt, in 2012 toegetreden tot het afdelingsbestuur heeft om persoonlijke redenen moeten besluiten om af te treden en Bram Scherpenzeel (voorzitter) had de reglementair maximale periode van 9 jaar bereikt.

Afgelopen woensdag (25 juni) hebben we tijdens een gezellige bijeenkomst als bestuur afscheid van de beide heren genomen.

In het dankwoord werd Erik vooral geroemd voor de uitstekende wijze waarop hij zijn taak als concoursleider van de afdeling heeft ingevuld. Kennis, geduld en het nemen van verantwoordelijkheid, dat was Erik ten voeten uit. Een groot gemis voor de duivensport binnen afdeling 8. Het zal niet eenvoudig zijn om een geschikte opvolger te vinden.

Na 3 x een periode van 3 jaar als bestuurslid van de afdeling moest Bram Scherpenzeel reglementair aftreden. Van de totaal 9 jaar heeft Bram een groot aantal jaren als voorzitter leiding gegeven aan ons bestuur en afdeling. Achter heel veel zaken was hij met als zijn kennis van de duivensport de drijvende kracht. Het leiden van zowel de bestuurs- als ook de afdelingsvergaderingen waren bij hem in goede handen. Onder zijn leiding verliepen de vergaderingen ordelijk en konden ondanks vaak een overvolle agenda toch tijdig worden afgesloten.

Naast zijn inzet als afdelingbestuurder, heeft Bram zich ook landelijk voor onze sport ingezet. Naast zijn kiesmanschap, heeft hij ook in verschillende commissies gezeten. Hij maakt ook nu nog deel uit van een commissie die het NPO-bestuur adviseert over de toekomstige organisatiestructuur. Verder blijft hij als kiesman voor afdeling 8 zich actief inzetten.

Zijn inzet in het belang van onze sport is bij bet bestuur van NPO niet onopgemerkt gebleven. De voorzitter van de NPO, de heer Buwalda, was dan ook aanwezig om hem voor zijn inzet te belonen met de "Gouden NPO-speld".

Bestuur Afdeling 8 GOU.


Bijgewerkt op 29 juni 2014 om 20:42 uur

Scroll naar boven