Gemiddelde punten t.g.v. vogelgriep

Sportvrienden.

Nu de vogelgriep zoals het er nu naar uit ziet ten einde is moeten wij ons bezighouden met wie op welke discipline recht heeft op gemiddelde punten ten gevolge van deze vogelgriep.

Binnen onze afdeling zijn grofweg 3 gebieden te benoemen met leden die getroffen zijn door de vogelgriep. Te weten Lunteren, Hierden en Biddinghuizen, waarbij de gebieden Hierden en Biddinghuizen elkaar overlappen. Toen voordat het seizoen van start ging is bepaald dat de liefhebbers die getroffen werden door de vogelgriep voor de gemiste vluchten gemiddelde punten zouden kunnen ontvangen. Voorwaarde was wel dat aan tenminste de helft van de vluchten in de desbetreffende discipline is deelgenomen. Voor de vitesse is dat een deelname op 4 vluchten van de 7 die op het programma staan. Helaas is voor een deel van de liefhebbers niet mogelijk gebleken.

Het wordt voor ons als bestuur en de rekenaar een nog best een ingewikkeld proces om dit voor iedere liefhebber uit te zoeken. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er leden zijn, die om welke reden dan ook afzien van gemiddelde punten op 1 of meerdere disciplines.

Wij verzoeken de verenigingsbesturen ons een overzicht te sturen met welk lid voor welke discipline gemiddelde punten wenst. Graag zien wij die overzichten binnen 2 weken na publicatie  (uiterlijk zaterdag 30 juli)  tegemoet. Te sturen aan secretaris@afdeling8gou.nl

In de 3 bijlages van de genoemde gebieden zijn de leden opgenomen die vooraf door hun vereniging aangemeld zijn als getroffen liefhebber van de vogelgriep. Hierop is ook het aantal vluchten vermeld die in de periode dat er niet ingekorfd mocht worden zijn vervlogen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur afdeling 8 GOU

Biddinghuizen

Hierden

Lunteren

 

Bijgewerkt op 17 juli 2022 om 16:17 uur

Scroll naar boven