Gang van zaken rond Perigueux

Sportvrienden,

Niet bij een ieder is duidelijk hoe de gang van zaken is rond de vlucht Perigueux.
Ik hoop met onderstaande opsomming deze onduidelijkheid weg te nemen.

Afdelingsspel
Perigueux is een NPO-vlucht, dus indien iemand gezet heeft voor niveau 4 (=Afdeling) dan dienen de duiven via de normale kanalen (Ver./Kring/Regio/Afdeling) gemeld te worden.
Op Teletekst worden de 1e 10 duiven vermeld. De heren Barends en Lindner verzorgen dit zoals gebruikelijk.

Fondclub NU
Alle ingekorfde duiven nemen automatisch deel aan het NU-concours.
U behoeft hiervoor geen inleg en rekengeld te betalen.
De uitslag komt te staan op www.noordelijke-unie.nl of www.compuclub.nl
Wilt u een papieren uitslag van de vlucht: geef dit aan in niveau 11. Deze uitslag is niet gratis.
U kunt dit jaar niet poulen voor de NU.
De NU stelt het op prijs dat u als verenigingsfunctionaris ook de duiven meldt  op www.meld.compuclub.eu onder kolom afdeling.

Internationaal spel (georganiseerd door de NPO)
Wilt u hieraan deelnemen dan moet u inkorven in een Nationaal inkorfcentrum en nivo 10 gebruiken.
De inleg en uitslag zijn gratis en het is niet mogelijk om te poulen.
Het melden van de duiven geschiedt volgens de procedure zoals bij Limoges en St.Vincent echter men dient de kolom Internationaal aan te klikken.
Op Teletekst worden de 1e 10 duiven in het Internationaalspel (NPO) vermeld.

m.vr.gr.
Gerard Kok
secretaris Afdeling 8

 

Bijgewerkt op 21 juni 2008 om 15:33 uur

Scroll naar boven