Functies op de website

Sportvrienden,
in het bijzonder verenigingssecretarissen, meldposten en verenigingsuitslagbeheerders,

Op de website van Afdeling 8 GOU neemt u een bijzondere positie in. U beschikt namelijk over een zogenaamde gebruikersnaam waarmee u op de website kunt inloggen. Dat geeft u het recht om een specifieke functie uit te voeren zoals het melden van een duif of het uploaden van een verenigingsuitslag. Als verenigingssecretaris is aan uw gebruikersnaam het abonnement op de nieuwsbrief gekoppeld.

Wij hebben uw hulp nodig! Waarvoor? In de nabije toekomst willen wij meer functionaliteit op de website aanbieden waarvoor inloggen op basis van gebruikergegevens van belang is. Om die reden is het van belang dat alle leden van onze afdeling over een gebruikersaccount gaan beschikken. Zorgvuldigheid is hierbij echter van groot belang en daarom willen we dit idee in een aantal stappen uitvoeren. Vandaar dat wij met de 3 bekende gebruikersgroepen een start willen maken.

Het is aannemelijk dat meldposten en verenigingsuitslagbeheerders hun toegangsgegevens weten want zij hebben regelmatig ingelogd maar voor verenigingssecretarissen is dat alleen het geval als zij ook meldpost of uitslagbeheerder zijn. Wij zullen alle verenigingssecretarissen die nog nooit eerder hebben ingelogd binnenkort nieuwe toegangsgegevens toesturen. Hierbij is het van groot belang dat uw gegevens (vooral emailadres) in de ledenadministratie actueel zijn!

Recent hebben wij een aantal overzichten op de website geplaatst waarop u zélf uw functies en/of rollen (verenigingssecretaris, meldpost en/of verenigingsuitslagbeheerder) op de website kunt bekijken. Op de lijsten waarop u voorkomt worden al uw rollen getoond. Het is dus voldoende om de lijst van uw hoofdfunctie te bekijken om al uw rollen te zien. Wij willen u vragen om uw eigen gegevens te controleren en wijzigingen of vragen over toegangsgegevens aan ons kenbaar te maken.

 • Lijst voor verenigingssecretarissen
 • Lijst voor verenigingsuitslagbewerkers
 • Lijst voor meldposten

Tip: gebruikers die al wél kunnen inloggen kunnen ook zélf hun emailadres controleren en aanpassen via het Gebruikersmenu. Let wel, vergeet niet om de ledenadministratie dan ook aan te (laten) passen want dat gaat nog niet vanzelf.

Tevens willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om aan de verenigingsuitslagbeheerders te vragen of zij van plan zijn om komend seizoen weer uitslagen te plaatsen op hun verenigingspagina. Als u geen uitslagen meer plaatst dan willen wij de link naar uw verenigingspagina graag uitschakelen. Voor bezoekers zijn lege pagina’s namelijk wat teleurstellend en die pagina’s willen wij dan ook deactiveren. Opnieuw activeren van uw pagina is altijd mogelijk.

Uiteraard horen wij ook graag of er meldposten of verenigingsuitslagbewerkers moeten worden afgemeld dan wel aangemeld als zo’n rol komend jaar door iemand anders binnen uw vereniging wordt uitgevoerd.

Tot slot is het voor ons van belang dat het inloggen op basis van het verenigingslidnummer gebeurt zodat u eenduidig in de ledenadministratie kan worden gevonden. Enkele verenigingsuitslagbeheerders loggen in op basis van een combinatienummer. Die gebruikers zullen binnenkort ook nieuwe logingegevens ontvangen op basis van hun eigen lidnummer.

Samengevat:

 1. Verenigingssecretarissen die nog nooit eerder hebben ingelogd ontvangen binnenkort nieuwe logingegevens.
   
 2. Willen alle verenigingssecretarissen, meldposten en verenigingsuitslagbeheerders via één van bovenstaande lijsten hun gegevens controleren en afwijkingen melden?
   
 3. Willen alle verenigingsuitslagbeheerders die geen gebruik meer willen maken van hun uitslagenpagina dat aan ons doorgeven?
   
 4. Willen alle meldposten en verenigingsuitslagbeheerders eventuele wijzigingen in personen ook spoedig doorgeven?
   
 5. Gebruikers die inloggen op basis van een combinatienummer ontvangen binnenkort logingegevens op basis van hun verenigingslidnummer.

Alle wijzigingen graag zo volledig mogelijk doorgeven via het emailadres of contactformulier van de webmaster en in ieder geval onder vermelding van uw verenigingslidnummer. Wij willen dit graag tijdig afronden en daarom zou het fijn zijn als u hier zo spoedig mogelijk naar kunt kijken en indien noodzakelijk voor eind januari reageert.

Al met al is het een heel verhaal maar met het oog op toekomstige ontwikkelingen voor leden van onze afdeling op deze website is deze verbeterslag nodig. Wij hopen op uw medewerking! Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Peter M. Visser
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 9 januari 2013 om 20:28 uur

Scroll naar boven