Extra opslag vrachtkosten J29 en J30 i.v.m. overstaan t/m zondag

Sportvrienden,

J29 Asse Zellik
In verband met het overstaan tot zondag op J29 Asse Zellik, bedraagt de verhoging op de vrachtkosten € 0,21/duif. Doordat alle verenigingen zijn blijven overstaan, geldt de verhoging voor alle duiven.

J30 Quiévrain
De verhoging voor J30 Quiévrain bedraagt € 0,17/duif en geldt eveneens voor alle duiven omdat alle verenigingen zijn blijven overstaan.

Graag vraag ik uw aandacht voor het doorgeven van het aantal duiven op basis van de mandenbon/lijst en het aantal duiven conform de D-bestanden. Beide gegevens (lees; het aantal duiven) dienen op de dag van inkorving door gegeven te worden aan Regio-verantwoordelijke resp. Compuclub. Het blijkt nog steeds dat hier verschillen in aantallen duiven worden geconstateerd. Dit brengt extra werk met zich mee in verband met na-verrekening en er geldt een extra opslag van € 0,05/duif. Dit kan voorkomen worden door op de dag van inkorving de aantallen duiven correct door te geven waarbij de aantallen duiven overeenkomen met de gegevens in het D-bestand.
Mocht u nog vragen hebben dat kunt u contact met mij opnemen/penningmeester afdeling.

Met vriendelijke groeten,
Wulf van Laar
Penningmeester GOU

Bijgewerkt op 1 augustus 2016 om 14:25 uur

Scroll naar boven