Extra Algemene Ledenvergadering

Verenigingsbestuurders, sportvrienden,

Afgelopen zaterdag 26 februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Apeldoorn. Van 11 verenigingen mochten we een bericht van verhindering ontvangen. Groot was dan ook de verbazing dat slechts 43% van het aantal leden van onze afdeling vertegenwoordigd was door een kiesman. Doordat deze opkomst onder de 50% ligt is de uitslag van de stemming niet geldig. De statuten zeggen hierover het volgende:

Artikel 29 Statuten:

1.     Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig is dat zij tezamen vertegenwoordigen de helft of meer van de uit te brengen stemmen, die mogelijk zijn bij een voltallige Algemene Vergadering Afdeling.

2.     Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen.

Ter plekke heeft het bestuur met instemming van de aanwezige kiesmannen besloten de vergadering toch door te laten gaan, zeker om voor agendapunt 12, de NPO ledenraad, de mening van de aanwezige kiesmannen mee te kunnen nemen naar deze vergadering op 12 maart aanstaande. Over alle agendapunten is gesproken en gestemd, wetende dat de uitslag van de stemming niet geldig was.

E.e.a. betekend dat wij op maandag 14 maart aanstaande om 20.00 uur in het Duivensportcentrum te Apeldoorn een 2e algemene vergadering moeten houden, waar alle agendapunten die een stemming behoeven opnieuw aan de orde moeten komen.

In de bijlagen treft u de agenda en geloofsbrief voor deze vergadering aan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Geloofsbrief

Agenda extra ledenvergadering

Bijgewerkt op 1 maart 2022 om 22:10 uur

Scroll naar boven