Extra Algemene Ledenvergadering 17 november 2014

Sportvrienden,

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering Afdeling 8 is het wijzigingsvoorstel voor de Statuten en Huishoudelijk Reglement Afdeling 8 niet aangenomen, aangezien twee verenigingen niet akkoord gingen. Zoals in de Statuten onder artikel 34 vermeld staat, dienen we na één en ten hoogste drie weken een vernieuwde vergadering uit te schrijven.
 
Derhalve zijn jullie uitgenodigd voor maandagavond 17 november om 20:00 uur in Duivensportcentrum (Pr. Beatrixlaan 240, 7321 AA) te Apeldoorn. We zullen dan agendapunt 5 van de afgelopen vergadering opnieuw aan de orde stellen. De agenda ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 9 november 2014 om 17:53 uur

Scroll naar boven