Enquête Verliezen jonge duiven

Sportvrienden,

Binnen onze afdeling ondervinden we al een aanzienlijk aantal jaren het probleem dat er veel jonge duiven verspeeld worden. Hoewel de verliezen in het verleden soms slechts in 1 of 2 regio’s voorkwamen, lijkt het een steeds structureler probleem te worden binnen onze afdeling. Dit jaar waren binnen de gehele afdeling de verliezen te groot. Bij het afdelingsbestuur speelt ook de vraag hoe we de verliezen bij de jonge duiven kunnen verminderen. Immers voor het op peil houden van een hok is het cruciaal om voldoende jonge duiven over te hebben aan het eind van het seizoen. Maar ook om andere redenen is het naar onze mening niet acceptabel dat er zoveel jonge duiven verloren gaan.
 

Het probleem is ook al meerdere malen door onder andere Afdeling 8 aangekaart bij het NPO bestuur. En het lijkt erop dat de NPO nu ook stappen gaat ondernemen. Onlangs werd in “Op de hoogte” uitgebreid stil gestaan bij deze problematiek. De WOWD denkt dat het probleem van verliezen met jonge duiven veroorzaakt wordt doordat het totale jonge-duivenspel in al zijn facetten in een onbalans is geraakt. En dat een aantal factoren bij elkaar opgeteld voor de grote verliezen zorgen. Eén van de factoren die ze gaan onderzoeken is de invloed van de mandbezetting.
 
Zoals ook al door de WOWD is aangegeven is, lijkt er geen eenduidige verklaring te zijn voor de verliezen bij de jonge duiven. We zullen dus moeten proberen een veelheid aan verbeteringen door te voeren om de verliezen te verminderen. Echter wat allemaal verbeteringen zijn, is niet altijd geheel duidelijk en ook niet altijd meetbaar. Daarom zijn we erg benieuwd naar de visie van de verenigingen, zodat we de mening van de leden mee kunnen nemen richting Algemene Najaarsvergadering Afdeling 8.
 
We willen elke vereniging verzoeken om aan te geven welke zaken volgens de meerderheid van de vereniging doorgevoerd moeten worden, zodat we maatregelen kunnen nemen en de verliezen bij de jonge duiven teruggedrongen kunnen worden. In eerste instantie wordt gefocust op zaken die op afdelingsniveau geregeld kunnen worden. Natuurlijk heeft de liefhebber ook zelf een belangrijke inbreng en we zullen bekijken of we dit in een later stadia ook kunnen gaan onderzoeken. Bij het invullen van de enquête zal zeker de stem van de liefhebbers die aan het jonge duiven spel deelnemen meegenomen moeten worden.
 
De enquête kan op de website tot en met 7 oktober ingevuld worden. De enquête is voor iedereen zichtbaar maar alleen de verenigingssecretaris kan namens zijn vereniging de enquête invullen. De verenigingssecretaris dient daarvoor in te loggen op de website. Enquêtes zijn te vinden via de knop “Peilingen” in het hoofdmenu. Klik vervolgens op de betreffende enquêtevraag (Welke standpunten worden…) Indien de secretaris het wachtwoord is vergeten, kan hij op het Loginformulier, linksonder op de hoofdpagina, klikken op “Wachtwoord vergeten” of contact opnemen met de webmaster. 

Er wordt tijdens het stemmen geen tussenstand getoond. De uitkomst van de enquête zal na de 7de zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Dit is dus na het versturen van de definitieve agenda. Het zou kunnen zijn dat bij een eenduidige uitkomst, dit alsnog verwoord wordt in een bestuursvoorstel. Hopelijk heeft een ieder hiervoor begrip. 

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 14 september 2013 om 18:41 uur

Scroll naar boven