Enquête invulling vliegprogramma

Beste verenigingssecretarissen,

In 2007 hebben we een enquête gehouden om te evalueren hoe het vliegprogramma was bevallen. Enkele bevindingen van destijds hebben als leidraad gediend voor de vliegprogramma´s van de afgelopen jaren. Nu 4 jaar later willen we opnieuw peilen welke behoefte er is onder de leden.

Er is daarom een enquête opgesteld en we verzoeken u, als vereniging, vriendelijk om deze uiterlijk 25 september te retourneren aan F.H. Jacobs (tweede secretaris) via het emailadres f.h.jacobs@afdeling8gou.nl. Alleen enquêtes ingediend namens een vereniging worden meegenomen in de verwerking. U vindt de enquête in de bijlage. 
 
Met de resultaten van de enquête in het achterhoofd, kunnen we hopelijk met zijn allen tijdens de najaarsvergadering een gedegen besluit nemen over het vliegprogramma 2012.
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijlage: Enquête over vliegprogramma 2012 Afdeling 8 GOU.doc

Bijgewerkt op 9 september 2011 om 20:24 uur

Scroll naar boven