Eerste keer met het meldsysteem

Sportvrienden,

Afgelopen zaterdag 14 mei 2011 hebben we met Morlincourt de eerste "meldvlucht" gehad. Dat was een flinke vuurdoop en vanuit het bestuur zouden wij graag een toelichting geven op onze ervaringen.

Een aantal zaken is ons opgevallen. Het juist invoeren van de afstanden bleek een probleem te zijn. Ondanks dat de eerdere tests prima gingen, werden veel afstanden nu opeens met 6 cijfers achter de komma ingevoerd. Dat had tot gevolg dat afstanden als 99999,9 werden getoond. Wij vermoeden dat we dat zelf veroorzaakt hebben door de afstandenlijst te publiceren waarin het uitgebreide afstandsformaat wordt weergegeven. Blijkbaar hebben mensen het extra goed willen doen door de volledige afstand over te nemen en in die lijst staat dat dus met 6 cijfers achter de komma.

Een tweede probleem was het tonen van de meldingenlijst. Het was teveel van het goede voor deze module. Meer dan 150 rijen kunnen niet snel genoeg worden getoond. Dat heeft ertoe geleid dat het Meldformulier dat daar onderdeel van uitmaakt tijdelijk niet goed bereikbaar was.

Een derde punt betrof een paar meldingen die door niet-meldposten zijn ingevoerd. Zulke meldingen worden niet in de tussenstand opgenomen. Hier is inmiddels contact over opgenomen en meestal betrof dat een misverstand over de manier van inloggen. Een aantal leden heeft ook hier een dubbele pet.

Verder bleek achteraf dat sommige meldposten niet de 5 vroegste (snelste) duiven hadden gemeld maar gewoon de eerste 5 duiven. In het geval van kettinguitslagen is het zelfs van belang dat er voldoende vroege duiven van één liefhebber worden gemeld.

Vanwege deze nieuwe manier van melden hebben we gemeend om deze keer in uitzonderingsgevallen enige coulance te betrachten betreffende foutieve meldingen en teletekstposities. Ook de weergave van namen op teletekst hebben wij diverse keren moeten laten herstellen.

Positief was dat er veel meldingen zijn gemaakt, bijna 500, en dat de meeste invoer probleemloos is verlopen. De website heeft het aantal bezoekers en de meldpost-handelingen goed kunnen verwerken.

Hoe nu verder?

In ieder geval moet de invoer worden verbeterd. Om de kans op fouten te reduceren en het de meldposten gemakkelijker te maken zullen wij de invoer vermoedelijk beperken tot cijfers. Dus geen punten, dubbele punten of komma's meer. In de tussenstand blijft die opmaak natuurlijk wel gehandhaafd. Verder testen wij momenteel of het mogelijk is om alle afstanden reeds in het systeem in te brengen zodat u helemaal geen afstand meer in hoeft te voeren.

De meldingenlijst (tussenstand) zullen we in stukken opknippen zodat het resultaat wat sneller wordt getoond. Naast de top 100 van vroegste meldingen zullen we waarschijnlijk voor iedere regio een aparte lijst tonen. Dat is misschien wel net zo leuk en overzichtelijk!

Wat betreft de regelgeving wordt de volgende keer strikter gehandhaafd. Duiven die niet zijn gemeld, komen niet op teletekst. Hou daar rekening mee.

Het is erg van belang dat de naamgeving op de ledenlijst correct staat vermeld. Die naam wordt namelijk gebruikt ten behoeve van de teletekstvermelding. Ook zeer van belang is dat het juiste lidnummer wordt ingevoerd, zeker als we met voorgeprogammeerde afstanden gaan werken!

Als bestuur kunnen we redelijk tevreden terugkijken op de nieuwe wijze van melden via onze eigen website. Wij zullen de voorgestelde verbeteringen zo snel mogelijk aanbrengen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 17 mei 2011 om 11:08 uur

Scroll naar boven