Diverse ontwikkelingen website

Sportvrienden,

Graag willen wij enkele ontwikkelingen betreffende de website onder uw aandacht brengen.

Uitslagen. Ook dit jaar is het weer mogelijk om zélf uw verenigingsuitslagen te plaatsen op website van uw afdeling. Zeker als uw vereniging niet over een eigen website beschikt en u toch op een eenvoudige manier uw uitslagen wilt tonen dan is dit een aanrader. Ook als u wél over een eigen website beschikt is het natuurlijk tóch gewoon leuk om de uitslagen op verenigingsniveau gebundeld te zien.

Wij bieden een eenvoudig systeem om de uitslag die u in Winver maakt op de website te publiceren. Feitelijk hoeft u de uitslag vanuit Winver alleen maar op te slaan in een tekstbestand dat u daarna direct naar uw eigen verenigingspagina kunt uploaden. Daarnaast is het mogelijk om geplaatste bestanden te hernoemen of te verwijderen en kunt u indien gewenst ook een eigen mappenstructuur aanmaken.

Heeft u interesse voor eigen pagina om uw verenigingsuitslagen en of kampioenschappen te plaatsen stuurt u ons dan een verzoek onder vermelding van uw verenigingsnaam, verenigingsnummer en uw lidnummer. Na ontvangst van uw wachtwoord kunt u direct aan de slag. Wilt u eerst nog even precies zien hoe het plaatsen van een uitslag of kampioenschap in z’n werk gaat, bekijk dan deze uitgebreide beschrijving.

Voor de verenigingen die vorig jaar ook al mee hebben gedaan: u kunt voor komend seizoen direct aan de slag door zélf een map “2011” te maken en daarin uw uitslagen te uploaden. U hoeft uw deelname dus niet opnieuw te bevestigen.

Evenementen. In de rechterkolom op de voorpagina wordt altijd een doorblik naar de “Komende evenementen” getoond. Dit betreft een top 3 van de aankomende evenementen. Via de “Kalender” in het hoofdmenu zijn alle evenementen zichtbaar. Meestal betreft het vergaderingen of feestavonden. Wist u dat u als geregistreerd gebruiker ook zélf een evenement kan toevoegen?

Houdt u een tentoonstelling, een verkoop of een interessante bijeenkomst over onze duivensport, voeg zo’n evenement dan zélf toe via “Kalender” – “Evenement toevoegen”. Inzendingen worden beoordeeld voordat ze definitief worden geplaatst omdat het bijvoorbeeld niet de bedoeling is er een advertentiesite van te maken. Verder is echter veel mogelijk. Speciale aandacht zou ik deze keer willen vragen voor de verkoop de duiven van wijlen Gerard van Silfhout komende zondag.

Nieuwsbrief. Sinds enige tijd gebruikt onze afdeling de website als primaire communicatie met de verenigingen. Algemene berichtgeving wordt niet meer via email verspreid maar wordt op de website gepubliceerd. In het begin werden alle verenigingssecretariaten daarover ook nog per email geïnformeerd maar vorig jaar zijn we in plaats daarvan begonnen met het versturen van nieuwsbrieven.

Gezien de grilligheid van onze informatiestroom versturen we nieuwsbrieven niet op een regelmatige basis. De éne keer zouden we 3 artikelen hebben, de andere keer geen. Verder speelt ook het belang van de informatie mee want we willen u niet overladen met onnodige berichtgeving. We rekenen er ook een beetje op dat u als trouwe kijker regelmatig onze website raadpleegt maar bij spoed wordt direct een nieuwsbrief verzonden.

Op dit moment worden nieuwsbrieven uitsluitend naar de verenigingssecretariaten verstuurd. Uiteraard is alle informatie óók op de website te lezen. In de toekomst is het de bedoeling dat iedere geregistreerde gebruiker zich kan aanmelden voor de nieuwsbrief. Op die manier kunnen we alle geïnteresseerde leden direct bereiken. Nu zijn zij nog afhankelijk van de eigen haalplicht van de website of van een verenigingssecretaris die de nieuwsbrief actief doorstuurt. Zolang de nieuwsbrieven nog uitsluitend aan verenigingssecretariaten worden gestuurd zouden wij het doorsturen daarvan aan uw achterban ook willen aanmoedigen.

Een nieuwsbrief is gebaseerd op artikelen die onder Nieuwsberichten zijn ondergebracht. Van een langer artikel wordt slechts een introductie getoond en kunt u het hele verhaal pas inzien nadat u op de “Lees meer”-link heeft geklikt. In de meeste berichten vindt u dus één of meerdere links die naar “externe” documenten verwijzen. Dergelijke documenten worden veelal als pdf-bestand aangeboden vanwege de uniforme leesbaarheid. Herkent uw computer geen pdf-bestanden dan kunt u hier lezen hoe te handelen.

Tot slot willen wij de verenigingssecretarissen die dit bericht wél op onze website zien maar niet via de nieuwsbrief hebben ontvangen verzoeken om ons daarover te berichten. Wij doen erg ons best om de administratie actueel te houden maar uit controle blijkt soms toch dat een emailadres wél in de verenigingsadministratie is bijgewerkt maar niet op de website. Wij rekenen daarbij ook graag op uw opmerkzaamheid.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 4 april 2011 om 18:08 uur

Scroll naar boven