Controle ingeleverde hoklijsten

Geacht bestuur,
 
Afgelopen voorjaar hebben alle verenigingen de procedure “Hoklijsten en Entbewijzen” ontvangen. Middels deze procedure is net als afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de controle van het inleveren van de hoklijsten. Aangezien vele verenigingen niet volgens de procedure de hoklijsten hadden ingeleverd, vergde het veel extra tijd voor met name de regiosecretarissen om de juiste gegevens boven water te krijgen. Daarvoor willen we de regiosecretarissen erg bedanken.

Naar aanleiding van de controle bleken er verschillende liefhebbers te zijn die wel beschikken over een coördinaat, maar geen hoklijst hebben ingeleverd. Bij deze liefhebbers zullen de coördinaten verwijderd worden uit de ledenadministratie. Hieronder vindt u een lijst met de betreffende lidnummers. Aangezien er natuurlijk fouten bij de controle ingeslopen kunnen zijn, willen we jullie als verenigingsbestuur vragen om te controleren of er geen verkeerde lidnummers tussen staan. Bij geen tegenbericht zullen op dinsdag 24 mei de coördinaten van de gemelde lidnummers verwijderd worden.
 
Wij verzoeken u met klem om goede nota te nemen van deze brief en rekenen, voor zover van toepassing, op uw medewerking.
 
Met vriendelijke sportgroeten,
 
Bestuur Afdeling 8

Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4
‘04040888
‘04041361
‘04050954
‘04090509
‘04091091
‘04100229
‘04110028
‘04300063
‘04300497
‘05020535
‘05030717
‘07350055
‘07350136
‘07410547
‘07410563
‘07419023
‘07420923
‘07430650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘07440301
‘07450592
‘07470034
‘07480798
‘07530674
‘07530704
‘07540082
‘07540741
‘07540813
‘07550459
‘07550518
‘07550809
‘07551138
‘07551812
‘07551880
‘07570415
‘07580818
‘07580923
‘07600067
‘07600132
‘07600141
‘07600299
‘07600973
‘07601049
‘07610225
‘07611239
 
 
‘04220020
‘04221053
‘04250721
‘04250861
‘04251018
‘04280156
‘07030054
‘07040405
‘07060046
‘07060356
‘07099194
‘07140101
‘07140454
‘07160958
‘07180076
‘07180106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘07271025
‘07279138
‘07270038
‘07180734
‘07220994
‘07370141
‘07370320
‘07370567
‘07380773
‘07730336
‘08649010
‘07741751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘07320674
‘09070221
‘09070290
‘08530345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘08530914
‘10000774
‘10150967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘08030654
‘08040291
‘08040470
‘08040801
‘08041254
‘08070091
‘08070329
‘08070390
‘08071069
‘08130482
‘08130660
‘08150366
‘08370181
‘08370548
‘08440153
‘08440448
‘08490314
‘08490918
‘08490951
‘08490977
 
 
 
 
 
 
 
 
‘08520066
‘08580882
‘08589172
‘08601186
‘09010042
‘09110407
‘09110890
‘09110296
‘09110326
‘09110521
‘09150312
‘09150843
‘09150976
‘09240244
‘09250451
‘09250752
‘09250949
‘09251171
‘09360172
‘09370910
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijgewerkt op 18 mei 2011 om 19:59 uur

Scroll naar boven