Controle ingeleverde hoklijsten 2014

Sportvrienden,

Afgelopen voorjaar hebben alle verenigingen de procedure “Hoklijsten en Entbewijzen” ontvangen. Middels deze procedure is net als afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de controle van het inleveren van de hoklijsten.

Naar aanleiding van de controle bleken er verschillende liefhebbers te zijn die wel beschikken over een coördinaat, maar geen hoklijst hebben ingeleverd. Bij deze liefhebbers zullen de coördinaten verwijderd worden uit de ledenadministratie. Hieronder vindt u een lijst met de betreffende lidnummers. Aangezien er natuurlijk fouten bij de controle ingeslopen kunnen zijn, willen we jullie als verenigingsbestuur vragen om te controleren of er geen verkeerde lidnummers tussen staan. Bij geen tegenbericht zullen op dinsdag 29 april de coördinaten van de gemelde lidnummers verwijderd worden.

Wij verzoeken u met klem om goede nota te nemen van deze brief en rekenen, voor zover van toepassing, op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Noord-West    Noord-Oost   Zuid 3          Zuid 4          
  07440041; 07290198; 07160605;
04091008; 04050075; 07290302; 07160761;
04091091; 04050326;   07161074;
04100202; 04050881; 07290868; 07161112;
04100259; 04250039; 07680131; 07161121;
04101194; 04250136; 07680317; 07161139;
04101615; 04250667; 08280420; 07169060;
04110214;   08460071; 07180106;
04110583; 04250845; 08460151; 07180203;
04110796; 07031211; 08460160; 07180475;
04110842; 07221027; 09330028; 07180734;
04119183; 07229292; 09330401; 07189032;
04300202; 07370508;    
04300501; 07370702; 10000430; 07770284;
07350241; 07380226;    
07350438; 07380978; 10020151; 08030271;
07360750; 07440025; 10230593;  
07420435; 07440301; 10230623; 08090141;
07420630; 07440475; 10231238; 08090290;
07420796; 07440637;   08090516;
07420851; 07440645;   08091376;
  07450029;   08130130;
07421694; 07450171;   08130296;
07550116; 07450461;    
07551391; 07450509;   08131127;
  07480046;   08131330;
  07480330;   08131411;
      08150609;
  07480623;   08151035′;
  07480798;    
      08570986;
      08580564;
      09150231;
      09150843;
      09220166;
      09240025;
       
      09250163;
      09250451;
      09250491;
      09250949;
      09251014;
     

Bijgewerkt op 22 april 2014 om 21:46 uur

Scroll naar boven