Concept vliegprogramma seizoen 2021

Sportvrienden,

Naar aanleiding van de verenigingsvoorstellen op onze najaarsvergadering en de digitale vervolgkeuze bij diverse vlieggebieden en het online overleg met de afdelingen 7 en 9, t.a.v. de dagfond- en marathon vluchten, kunnen wij u op de valreep van 2020 het vliegprogramma 2021 presenteren.

In het kader van het hernieuwde op handen zijnde lossingsbeleid van onze Duivensportbond en de beschikbaarheid van losplaatsen, kan het programma helaas nog niet de titel definitief meekrijgen. De data van de diverse vluchten per discipline zullen niet veranderen, omdat het vliegprogramma voldoet aan de uitganspunten van het Nationaal vliegprogramma.

Uiteraard zullen wij pas in het voorjaar weten wat de consequenties van de rondwarende virussen en de daarmee gepaard gaande maatregelen voor ons en onze sport zullen betekenen.

Wij hopen op het beste en wensen u ondanks alle maatregelen een fijne jaarwisseling toe.

Bijlage:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 30 december 2020 om 13:15 uur

Scroll naar boven