Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 juni 2018

Sportvrienden,

Het bestuur nodigt de kiesmannen van de basisverenigingen uit voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering op dinsdag 26 juni aanstaande in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur (geloofsbrief: klik hier).

In deze vergadering wil het bestuur het voorstel voor een nieuwe structuur van afdeling 8 GOU per 1 januari 2019 presenteren. Als bestuur van Afdeling 8 GOU zien wij voor de toekomst van de duivensport het als een noodzaak om in een nieuwe structuur verder te gaan. Deze nieuwe structuur sluit naadloos aan op de recente wijzigingen die het NPO bestuur doorgevoerd heeft. Om de nieuwe structuur te kunnen realiseren zijn wijzigingen in het huidige Huishoudelijk Regelement van de Afdeling 8 GOU noodzakelijk. Hiervoor dient de Algemene Vergadering goedkeuring te verlenen.

Volgens artikel 48 van het huidige HR dienen voor besluitvorming 2/3 van het aantal kiesmannen aanwezig te zijn, die tezamen 2/3 van het aantal basisleden vertegenwoordigen. Gezien het belang van deze aanpassing van het HR verzoeken wij de besturen van de basisverenigingen in de weken voorafgaand aan deze vergadering de wijzigingen met Uw leden te bespreken. Het voorstel voor de nieuwe structuur, alsmede de te wijzigen artikelen uit het HR en de tekstaanpassing, zullen t.z.t. aan u bekend gemaakt worden.

Agenda:

  1. Opening
  2. Appél afgevaardigden aan de hand van de appéllijst
  3. Voorstel nieuwe structuur afdeling 8 GOU
  4. Wijziging HR
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 30 april 2018 om 20:52 uur

Scroll naar boven