Brief Afdelingsbestuur aan sectie Vitesse/Midfond

 Sportvrienden,

Hierbij de brief welke wij als Afdelingsbestuur hebben gezonden aan de sectie Vitesse/Midfond naar aanleiding van hun voorstel programma Vitesse/Midfond. Wij hebben deze brief gezonden om als Afdelingsbestuur antwoorden te krijgen op een aantal vragen om U als leden en verenigingen te kunnen voorzien van informatie, waarmee U voor Uzelf een mening kunt vormen over de toekomst van Uw duivensport. Voor alle duidelijkheid alle brieven aan de secties zijn voor ons als bestuur en U liefhebbers informatieve brieven, Wij zullen de reacties van de secties dan ook zeker aan U kenbaar maken.

Beste sectieleden,

Naar aanleiding van de voorgestelde vliegprogramma’s 2019 van de sectie Vitesse en Midfond hebben wij gemeend de volgende punten bij U kenbaar te moeten maken.

Om tevens onze leden te informeren en te attenderen hebben wij deze publicatie op onze website en onze teletekstpagina gepubliceerd.

Omdat U sinds 20 augustus jl. geinstalleerd bent, heeft U een programma voorgesteld, waarbij de vraag gesteld kan worden of dit hetgeen is wat vitesse en midfondsplers wenselijk vinden.

Kunt U aangeven hoeveel leden U sectie heeft en is dit dan een juiste afspiegeling van de leden die deelnemen aan het spel vitesse en midfond?

Het eerste wat opvalt is dat 4 midfondvluchten samenvallen met vitesse vluchten. De meeste liefhebbers spelen zowel de vitesse als de midfond met dezelfde duiven. U sluit deze liefhebbers/duiven dus uit. Liefhebbers dienen hierin een keuze te maken.

U geeft aan rekening te houden met de belasting van de functionarissen in verenigingen, commissies en afdelingen? Doet U dit met in totaal 21 vitesse vluchten ( waarbij africhtingen niet meeegerekend worden) en 7 midfondvluchten?

Daarbij aangevuld dat de sectie Jonge duiven ook het vliegprogramma heeft in week 23 tot en met 37 op een enkele week na. Aangevuld dat er ook nog dagfond, overnachtfond en natourvluchten vervlogen worden.

Heeft U onderzocht of de afdelingen en verenigingen deze werkzaamheden wel kunnen verwerken, ofwel is het allemaal haalbaar? En welke actieve rol gaan de sectieleden hier zelf in vervullen?

Uw vluchten tellen mee tot week 24, wat betekent dit voor de overige vitesse vluchten, dit zijn africhtingsvluchten? En hoeveel deelnemers denkt U hiervoor nog enthousiast te maken? Ook doordeweekse africhtingen hebben naar verloop van tijd geen deelnemers meer. Hoe denkt U dit rendabel te maken?

Hoeveel animo verwacht U de laatste midfond vluchten? Gezien de hoeveelheid liefhebbers en duiven in de laatste midfond vluchten is het maar zeer de vraag of liefhebbers tegelijk met jonge duiven nog veel met oude duiven willen spelen.

Of tracht U verenigingen te laten specialiseren in het organiseren van bepaalde vluchten en communiceert U dit dan ook open? Wat heeft dit voor consequenties voor de oudere liefhebbers?

Overziet U alle consequenties van Uw handelen? Waarbij de volgende conclusie getrokken dient te worden:

  • Uitsluiting mensen, die met dezelfde duiven zowel vitesse als midfond willen spelen. 
  • Van de werkende vrijwilligers wordt verwacht dat ze nog veel meer tijd hebben om wellicht de veelheid aan vluchten goed te laten verlopen. 
  • Heeft U nagedacht over de hoeveelheid kosten tegenover deelname bij vitesse vluchten die niet meetellen voor kampioenschappen? Of verwacht U dit van de Afdelingen?
  • Heeft U onerzocht hoeveel deelname er is bij doordeweekse africhtingen en tot welk moment deze vluchten nog rendabel zijn. 
  • Zijn de processen van de afdelingen wel uitgerust om dit te organiseren en heeft U hierover inlichtingen ingewonnen?
  • Indirect toewerken naar het specialiseren van verenigingen bij het inkorven van duiven? Bijvoorbeeld alleen vitesse en midfond en een ander alleen de Jonge duiven?

Graag zien wij Uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 19 september 2018 om 21:15 uur

Scroll naar boven