Brief Afdelingsbestuur aan sectie Jonge duiven

Sportvrienden,

Hierbij de brief welke wij als Afdelingsbestuur hebben gezonden aan de sectie Jonge duiven naar aanleiding van hun voorstel programma Jonge duiven:

Beste sectieleden,

Naar aanleiding van de door U voorgestelde vliegprogramma’s Jonge duiven 2019 van de sectie jonge duiven hebben wij gemeend de volgende punten bij U kenbaar te moeten maken.

Om tevens onze leden te informeren en te attenderen hebben wij deze publicatie op onze website en teletekstpagina gepubliceerd.

U heeft het over Uw leden. Kunt U aangeven om hoeveel leden dit gaat en is dit dan een juiste  afspiegeling van de leden die deelnemen aan het aan het spel Jonge duiven?

In de afdeling 8 is in het jaar 2017 een proef geweest met zogenaamde S-vluchten voor Jonge duiven. Dit waren 4 vluchten die niet meetelden voor het kampioenschap Jonge duiven, maar de verenigingen waren vrij om hiervan een kampioenschap te maken. In de afdeling 8 is dit niet succesvol geweest.

U wilt starten midden in het oude duivenseizoen, dat betekent voor de meeste liefhebbers, dat zij moeten kiezen voor het oude duivenspel of voor het Jonge duivenspel. Indirect betekent dit dus een uitsluiting van een bepaalde groep. Als wij kijken naar het vliegprogramma afdeling 8 van dit jaar dan is het voorstel te starten met het klokken van de Jonge duiven na de eerste midfond en dagfondvlucht.

Dan heeft U het over instapmomenten. Nu starten wij in afdeling 8 eerst met een paar opleervluchten van 50-90 km, die worden gemist vervolgens zijn er 3 vluchten van 100 km, daarna is de afstand 150 km. De instapmomenten waar U het over heeft zijn dus de eerste 3 weken, tot 22 juni.

U geeft aan dat het een mooi spel is voor bestaande mensen met minder tijd. Dat zou betekenen dat zij alleen voor dit spel kiezen? Wat gaan zij dan doen met de jonge duiven? Allemaal verkopen?

Nationaal Orleans. Wat vinden dierenorganisaties hiervan? Is het niet zo, dat er per sector gevlogen wordt met een afstand van 500 km op het hart van de afdelingen?

Daarbij heeft U ook nagedacht over de hoeveelheid aan werkzaamheden die verricht moeten worden door de verschillende functionarissen? Op verenigingsniveau en commissies en afdelingsniveau? Is dit allemaal haalbaar? Gezien het feit dat op die momenten ook de midfondvluchten en dagfondvluchten ingekorfd dienen te worden en welke actieve rol gaan de sectieleden hier zelf in vervullen?

Of tracht U verenigingen te laten specialiseren in het organiseren van bepaalde vluchten, communiceert U dit dan ook open? Wat heeft dit voor consequenties voor de oudere liefhebbers?

Overziet U alle consequenties van Uw handelen? Waarbij de volgende conclusies getrokken dienen te worden:

  • Hoe diervriendelijk spelen de liefhebbers die alleen het jonge duivenspel spelen?
  • Uitsluiting mensen die met oude duiven spelen.
  • Van de de werkende vrijwilligers wordt verwacht dat ze nog veel meer tijd hebben om wellicht de veelheid aan vluchten goed te laten verlopen.
  • Zijn de processen van de afdelingen wel uitgerust om dit te kunnen organiseren en heeft U hierover inlichtingen ingewonnen?
  • Het indirect toewerken naar het specialiseren van verenigingen? Bijvoorbeeld alleen Vitessen en Midfond en een andere vereniging alleen Jonge duiven?

Graag zien wij Uw reactie tegemoet

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 11 september 2018 om 0:40 uur

Scroll naar boven