Beschrijving van het plaatsen van uitslagen of kampioenschappen

 

Beknopte beschrijving voor het uploaden:

Voorbereiding: (vereniging)

 • Kies bij “uitslag printen vanuit Winver” voor printen naar een bestand.
 • Transporteer het bestand net als het udp-bestand. (via diskette / usb-stick)
  (tenzij de verenigingscomputer al is verbonden met het internet)

Uploaden: (computer met internetverbinding)

 • Open de afdelingswebsite via www.afdeling8gou.nl: met uw favoriete browser.
 • Scroll naar het “Login formulier” linksonder op de hoofdpagina. (Home)
 • Log in met uw eigen verenigingslidnummer en uw eigen wachtwoord.
 • Blader vervolgens naar uw eigen verenigingspagina.
 • Upload m.b.v. het bestandsbeheer uw uitslag of kampioenschap. (via bladeren, kijk op diskette / usb-stick)

N.b. Als er op uw verenigingspagina geen knoppen voor het bestandsbeheer zichtbaar zijn, dan bent u waarschijnlijk niet op de juiste manier ingelogd.

 

Regels voor juist gebruik:

 • Gebruik alleen tekstbestanden. (eindigend op .txt) Bestanden in een ander formaat kunnen zonder extra waarschuwing door ons worden verwijderd.

 

 • De naamgeving is vrij. Wij adviseren wél om de vluchtcode in de naam te verwerken want er worden meerdere vluchten vanuit dezelfde losplaats georganiseerd.
  (Bijvoorbeeld: “M21 Peronne.txt”)

N.b. bestandsnamen zijn hoofdletter gevoelig. Dus “m21” is niet hetzelfde als “M21”. 

 


=> Feitelijk is bovenstaande voldoende om zelfstandig uitslagbestanden te kunnen uploaden. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving voor iedereen die de volledige werking van het aanmaken van een printbestand en de mogelijkheden van het bestandsbeheer stap voor stap wil volgen.


 

Uitgebreide beschrijving voor het uploaden:

 

 

Inleiding

Nadat uw aanvraag voor een eigen uitslagenpagina voor uw vereniging in behandeling is genomen wordt uw pagina gemaakt en ontvangt u een wachtwoord.

Op basis van uw verenigingslidnummer en het bijbehorende wachtwoord kunt u vervolgens inloggen via het “Login formulier” dat linksonder op de hoofdpagina (Home) staat. Per vereniging wordt bij voorkeur aan hooguit twee personen toegang verleend om het overzichtelijk te houden.

 

Vanaf dat moment kunt u direct aan de slag. U kunt zélf mappen (ook wel directories of folders genoemd) maken voor het actuele jaar. U kunt alle geplaatste bestanden ook hernoemen of verwijderen.

 

Alle bestanden dienen in tekstformaat te worden geüpload!

 • Vanuit Winver is het eenvoudig mogelijk om naar een bestand te printen. Dit levert dus geen papieren uitdraai op maar een tekstbestand dat u vervolgens kunt gebruiken voor de upload.

 


Ter illustratie ziet u hieronder een voorbeeld van Winver die de stappen weergeven om een uitslag naar een bestand te printen:

 

Klik op uitslag:
Klik op Uitslag
 
 
Klik op afdrukken:
Klik op Afdrukken
 
 

Vink aan Uitvoer naar bestand:

Vink aan Uitvoer naar bestand
 
 

Voer een naam in: (geen extentie als .txt opgeven, gaat automatisch)

Voer een naam in (zonder extentie als .txt)
 
 

Systeemmelding OK:

Systeemmelding OK
 
 

De opgeslagen uitslag:

De opgeslagen uitslag

 

De opgeslagen uitslag kunt u transporteren naar een computer met een internetaansluiting. Daarna kunt u de uitslag uploaden naar uw eigen verenigingspagina. Zie het stappenplan boven aan deze pagina.

 

 
Beschrijving van het bestandsbeheer op uw verenigingspagina.

Het voorbeeld is gebaseerd op de verenigingspagina van P.V. Union (0710) in Apeldoorn.

Het uploadprogramma maakt gebruik van Flash-software. Dat is op veel computers standaard aanwezig. Mochten de knoppen in het uploadvenster niet zichtbaar zijn, installeer dan eerst de Flash-software.

 

1. Gebruik het “Login formulier” op de hoofdpagina (Home) om u aan te melden.

01_Inloggen.jpg

 
 

2. Via “Uw gegevens” op het formulier “Gebruikers menu” kunt u bijvoorbeeld uw wachtwoord wijzigen of een nieuw emailadres opgeven.

02_Ingelogd.jpg

 
 
3. Blader vervolgens naar uw eigen verenigingspagina.

03_Vereniging_selecteren.jpg

 
 
4. Op basis van een succesvolle login zijn extra knoppen voor het bestandsbeheer aan uw pagina toegevoegd. Als er op uw verenigingspagina geen knoppen voor het bestandsbeheer zichtbaar zijn, dan bent u waarschijnlijk niet op de juiste manier ingelogd.
(Gebruik hiervoor uw lidnummer, zelfs als u eerder al een eigen gebruikersnaam hebt gemaakt; deze is namelijk niet gekoppeld aan uw verenigingspagina).

04_Bestandsbeheer_uitslagen.jpg

 
 

5. Maak een nieuwe map door een jaartal in te vullen bij “Map toevoegen” en op het icoontje met het plusteken te klikken.

05_Directory_maken.jpg

 
 
6. Door op de jaartallen te klikken kan er door de mappenstructuur worden gebladerd.

06_Directory_openen.jpg

 
 

7. Klik op de “plus-knop” op de onderste regel om een uitslagbestand toe te voegen. Er wordt een blader-venster getoond. Het bestand wordt altijd naar de actieve directory geüpload.

07_Bestand_toevoegen_browse.jpg

 
 

8. Selecteer de klaargezette uitslag en klik op “Open”.

08_Uitslagbestand_selecteren.jpg

 
 
9a. De upload start direct en toont kort de status van het uploadproces.

09_Bestand_toevoegen_plus.jpg

 
 
9b. Het uitslagbestand is geüpload en direct beschikbaar.
 alt
 
 
9c. Het is ook mogelijk om meerdere bestanden tegelijkertijd te selecteren. Houdt de CTRL-toets ingedrukt voor een willekeurige selectie. Houdt de SHIFT-toets ingedrukt voor een aangesloten selectie.
 alt
 
 
9d. De upload start direct en toont kort de status van het uploadproces.
alt
 
 
9e. Meerdere bestanden zijn nu in één handeling toegevoegd.
alt
 
 
 10. Klik op het B/A icoontje om indien gewenst de bestandsnaam te wijzigen.

10_Bestandsnaam_wijzigen.jpg

 
 
11. De bestandsnaam wordt dan in een “bewerkvenstertje” geplaatst en de naam kan worden aangepast. Klik op “annuleren” om deze handeling alsnog af te breken, klik op het groene vinkje om de gewijzigde bestandsnaam op te slaan.

11_Bestandsnaam_wijzigen_typen.jpg

 
 
12. Het wijzigen van de bestandsnaam is gelukt. (hoofdletter veranderd naar kleine letter)

12_Bestandsnaam_gewijzigd.jpg

 
 
13. Let op, er wordt dus onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters!

13_Bestandsnaam_hoofdlettergevoelig.jpg

 
 
14. Door op het rode kruisje te klikken kan een bestand worden verwijderd.

14_Bestand_verwijderen.jpg

 
 

15. Via “Logbestand bekijken” kunnen bijna alle handelingen worden gecontroleerd. (downloads worden niet vastgelegd)

15_Logbestand_tonen.jpg
 
 
 16. Een voorbeeld uit het “Logbestand”.

16_Logbestand.jpg

 
 
17. Net als bestanden kunnen ook mappen worden verwijderd via het rode kruisje.

17_Directory_verwijderen.jpg

 
 
18. De map moet dan wél leeg zijn.

18_Alleen_lege_directory_verwijderen.jpg

 
 

19. Als een bestand wordt geüpload dat al met dezelfde naam bestaat wordt het oorspronkelijke bestand gearchiveerd in een archiefmap. Die standaard-actie kan via het uitklapmenu worden gewijzigd.

19_Bestandsnaam_bestaat.jpg

 
 
20. Als er een gearchiveerd bestand is dan wordt een extra link getoond.
Het is niet de bedoeling dat daar bestanden blijven staan, het geeft de tijdelijke mogelijkheid om het oude bestand nog even in te zien of eventueel te herstellen. Advies: opschonen als deze bestanden niet meer nodig zijn.

20_Bestandsarchief.jpg

 
 
21. In het geopende archief (“Bekijk gearchiveerde bestanden”) zijn de veiliggestelde bestanden alsnog te raadplegen.

21_Bestanden_backup.jpg

 
 
21a. Het is ook mogelijk om een gearchiveerd bestand te herstellen, oftewel terug te plaatsen in de originele map. Dan wordt de eerder geplaatste versie weer overschreven.
 alt
 
 
21b. Als er al een bestand met dezelfde naam bestaat dan wordt een waarschuwing getoond met de mogelijkheid om door te gaan of af te breken.
 alt
 
 
21c. De status van de herstelactie wordt getoond. In het voorbeeld is het terugplaatsen gelukt.
alt
 
 

22. Via de directorystructuur achter “Huidige map:” is de actieve directory zichtbaar. Met een klik op het verenigingsnummer wordt weer naar het hoogste niveau gesprongen. Let wel, het is niet mogelijk om hoger te komen dan uw eigen verenigingsnummer! 

22_Hoogste_niveau.jpg

 
 
23. Om het vinden van een uitslag wat te vergemakkelijken is er een mogelijkheid om te filteren op bestandsnaam.  Gebruik daarvoor het invoerveld achter “Filter op bestandsnaam”. Bevestig door op het groene vinkje te klikken. De filtering kan worden gewist door op het rode kruisje te klikken. 

Filtering is niet hoofdlettergevoelig en kan op een willekeurig deel van de bestandsnaam worden uitgevoerd.

 alt
 
 
24. Een uitslag kan worden bekeken door er één keer op te klikken. Het bestand wordt direct geopend.
 alt
 
 
24a. Afhankelijk van het internetprogramma wordt de uitslag in een apart venster of tabblad geopend. Op die manier blijft de oorspronkelijke pagina op de achtergrond wachten. Ook handig: printerinstellingen worden dan door uw internetprogramma bepaalt en kunt u zelf anders instellen al naar gelang uw eigen omgeving.
alt
 
 
25. Het heeft de voorkeur dat u na het uploaden en eventuele andere administratieve handelingen weer netjes uitlogt.

23_Uitloggen.jpg

 
 
Problemen, vragen of een verzoek? Stuur een email naar de webmaster.
 

N.b. onze backup is niet ingericht op het kunnen terughalen van uw uitslagen van ieder willekeurig moment. Backups worden regulier maar niet dagelijks gemaakt en niet voor eeuwig bewaard. Meld problemen met uw bestanden daarom zo spoedig mogelijk.

 

Einde.

 

Bijgewerkt op 31 juli 2010 om 7:57 uur

Scroll naar boven