Belangrijke zaken rondom de vluchten

Sportvrienden,

Het seizoen is al weer meer dan 2 maand aan de gang en toch worden er verschillende fouten gemaakt. Daarom willen we de verenigingen er met klem op wijzen om het onderstaande goed te lezen. Mocht er tijdens het seizoen twijfel zijn of toch wat fout gaan, breng dan in ieder geval de afdelingsconcoursleider (wedvluchten@afdeling8gou.nl / Jan van Gent; b.g.g. Frank Jacobs) op de hoogte en reclames dienen altijd via de wedvluchtverzorger van kring/regio te lopen. Het is dus niet toegestaan om direct contact met Compuclub op te nemen.

Waar onder andere fouten worden gemaakt, is bij het insturen van de D- en W-bestanden. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor teletekst, maar ook voor de uitslag. Hieronder vindt u een aantal punten waardoor u de kans op eventuele fouten verkleint.

Insturen D- en W-bestanden

 • Zorg dat het D-bestand tijdig binnen is. Dit moet gebeuren op de avond van inkorven doch uiterlijk de dag erna vóór 8.00 uur.
 • Controleer na het versturen van het D-bestand de bevestigingsmail. Hierin staan eventuele fouten en kunt u tevens controleren of het aantal duiven voor de verschillende niveaus kloppen (moet overeenkomen met de mandenbon). Ook kan gecontroleerd worden of de liefhebbers met invliegduiven juist ingevoerd zijn en dat een liefhebber niet per ongeluk invliegduiven op “ja” gezet heeft. Tevens kunt u op de site van Compuclub de lijst met ontbrekende D-bestanden vinden. Staat uw vereniging er nog tussen dan is er waarschijnlijk wat misgegaan bij het insturen van het D-bestand.
 • Zorg bij het insturen van het D-bestand er altijd voor dat alle gegevens juist zijn, want uit het W-bestand worden alleen de tijden overgenomen.
 • Zorg dat het W-bestand tijdig binnen is. Na het afslaan dient het W-bestand (=Wedvlucht-bestand) vóór 24.00 uur verzonden te worden.
 • Controleer na het versturen of de duiven juist in de voorlopige uitslag opgenomen zijn.
 • Bij een elektronisch constateersysteem is het niet toegestaan om handmatig tijden in Winver in te brengen. Alleen na overleg met de afdelingsconcoursleider kan hiervan afgeweken worden. Wordt de afdelingsconcoursleider niet vooraf op de hoogte gebracht, bestaat er een kans dat de betreffende duiven uit de uitslag gehaald worden.
 • Lees altijd alle systemen in. Ook als een liefhebber niet geklokt heeft, dient het systeem wel ingelezen te worden.

Bescheiden (inkorf en afslagstaat)

 • Beide staten dienen vanuit het elektronisch constateersysteem gemaakt te worden, zodat het identificatienummer (chip-ID) met het daaraan gekoppelde vaste voetringnummer zichtbaar is.
 • Beide staten dienen ondertekend te worden.
 • Voor eventuele reclames is het handig om een kopie van beide staten binnen de vereniging te houden. Zonder een kopie van de originele print kan een reclame ook niet in behandeling genomen worden.
 • Beide bescheiden dienen tijdig en volgens de door regio voorgeschreven procedure aangeleverd te worden. Voor de inkorfstaten dient dit voor de lossing te gebeuren.

Overige zaken

 • De lossingstijden voor de afdeling en regio vluchten worden door de afdeling ingevoerd. Onjuistheden dienen bij de afdelingsconcoursleider gemeld te worden
 • Bij verdenking van fraude dient ten aller tijde contact opgenomen worden met de afdelingsconcoursleider.
 • Wedvluchtverzorgers die voor een vereniging een reclame bij Compuclub indienen, dienen de afdeling in cc (wedvluchten@afdeling8gou.nl) op de hoogte te stellen. Andersom zal ook geschieden.

Nu de jonge duiven vluchten voor de deur staan, is het ook belangrijk om de volgende zaken geregeld te hebben:

 • Zorg dat de NPO ledenadministratie klopt en dat de coördinaten bij alle spelende leden zijn toegevoegd. Dit dient tenminste vier dagen voor het inkorven geheel rond te zijn, want anders is de kans groot dat de liefhebber niet in de uitslag opgenomen kan worden.
 • Zorg dat liefhebbers die met jonge duiven begint te spelen een hoklijst heeft ingeleverd en maak dit bekend bij de afdeling.
 • De vereniging dient erop toe te zien dat alle jonge duiven geënt zijn en dat de liefhebber tevens een eigendomsbewijs laten zien, zodat de duiven op de hoklijst bijschreven worden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Bijgewerkt op 22 juni 2014 om 14:57 uur

Scroll naar boven