Afrekening N32

Sportvrienden,

Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn de afrekenfacturen van N32 niet correct, naast het feit dat ze erg laat zijn verstuurd. Hiervoor onze excuses.
 
Om verdere kosten en tijd te besparen is besloten om deze facturen wel te hanteren voor de afrekening van de betreffende vlucht.  De concourspenningmeester dient de individuele factuur (per liefhebber) te corrigeren, waarbij rekening gehouden dient te worden met de vrachtprijs (0,61)/rekengeld*/regio-opslag en eventuele overige opslagen en kosten t.b.v. concourscombinaties.
De vrachtprijs en het rekengeld staan wel correct vermeld op de factuur. De regio-opslagen en overige opslagen/kosten zijn niet correct. Dit laatste vergt dus een aanpassing.
 
De regio-penningmeesters zijn hiervan op de hoogte en zullen de correcte bedragen (alsnog) incasseren.
 
Helaas verdient deze handelswijze niet de schoonheidsprijs, echter alles overziende, is besloten hiervoor wel te kiezen.
 
*)rekengeld; dit heeft betrekking op de kosten die in rekening zijn gebracht voor het maken van de deelname bestanden, recaps en facturen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Penningmeester GOU,
Wulf van Laar

Bijgewerkt op 16 september 2017 om 17:06 uur

Scroll naar boven