Afgelasten ALV afdeling 8 GOU op 22-11-2021

Sportvrienden, 

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 november in zijn oorspronkelijke vorm geen doorgang te laten vinden. Gezien de genomen maatregelen van de regering en de stijgende besmettingen, wil het bestuur niet de verantwoordelijkheid op zich nemen dat leden tijdens de vergadering besmet worden of erger.

Er zal met spoed gewerkt worden om de diverse agendapunten waarover gestemd moet worden weer vorm te geven in een stem enquête. Wanneer deze stem enquête beschikbaar is zullen wij u direct informeren, tot wanneer u de stem van uw vereniging kunt uitbrengen.

Vooralsnog zal er op maandag 22 november dan weer vanaf 20.00 uur een livestream zijn, waarbij de stemuitslag gepresenteerd zal worden. Uiteraard kunt u vragen voor de rondvraag (agendapunt 9.) mailen tot zaterdag 20 november 12.00 uur aan secretaris@afdeling8gou.nl

Dan nog enige opmerkingen die betrekking hebben op het (nationaal) vliegprogramma.

Woensdag 10 november is er een online meeting geweest tussen bestuur NPO en de afdelingen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de amendementen van de diverse afdelingen op het vliegprogramma besproken en is er consensus ontstaan m.b.t. het vliegprogramma.

Ook zijn er afspraken gemaakt, zoals dat de marathonvlucht Limoges voor de afdelingen 7 t/m 11 vervlogen wordt op 4 juni (wk. 22). Voor de marathonvlucht op 9 juli (wk. 27) is als losplaats Cahors vastgesteld.

Uiteraard blijven er nog een aantal stempunten over, zoals over de G vlucht in week 31, deze komen aan de orde bij agendapunt 5 van de NPO agenda (agendapunt 8 van onze agenda). Het verslag van deze bijeenkomst met het Nationaal vliegprogramma treft u hierbij aan evenals het concept vliegprogramma van onze afdeling die hierop is gebaseerd.

Daarnaast heeft het NPO bestuur aangegeven dat er in principe geen lossingsvergunningen voor de vrijdag worden afgegeven. Dit zal alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen plaatsvinden en op dringend advies van het IWB. Dit besluit maakt dat een aantal voorstellen hieromtrent een minder zware lading hebben.

Wij hopen dat u begrip heeft voor het genomen besluit en dat u bespaard blijft van een infectie met het virus.

Bijlagen:

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU

Bijgewerkt op 13 november 2021 om 13:16 uur

Scroll naar boven